Zagospodarowanie przestrzenne

Każda gmina jest obszarem kraju o swoich unikalnych wartościach, uwarunkowaniach i celach. Taka również jest Gmina Mogilany. Polityka przestrzenna, rozwoju i zagospodarowania gminy jest przedmiotem coraz poważniejszej troski za przestrzeń regionu i kraju. Merytoryczna jakość studiów, planów zagospodarowania, trafność diagnoz i strategii przestrzennych ma tu ogromne znaczenie. Jakość przestrzeni Gmin Mogilany to jakość przestrzeni regionów - przestrzeni Polski.

 

Kierunki zagospodarowania obejmują w szczególności :

  • cel ogólny i cele operacyjne zagospodarowania przestrzennego gminy
  • ochronę obszarów i obiektów środowiska przyrodniczego i zamieszkiwania ludności
  • ochronę obszarów i obiektów środowiska kulturowego
  • rozwoju mieszkalnictwa i infrastruktury społecznej
  • rozwój ekonomiczny gminy
  • przekształcenia i rozwój struktury zainwestowania gminy
  • rozwój komunikacji w tym sieci uliczno - drogowej; technicznego zaplecza motoryzacji, komunikacji autobusowej
  • rozwój infrastruktury technicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowniczej, telekomunikacyjnej i utylizacji odpadów stałych
  • zagadnienia obronne i ochrona przeciwpożarowa

» Zobacz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. SERWIS MAPY.

Dla łatwiejszej nawigacji po serwisie mapy zapoznaj się z instrukcją użytkownika (wyciąg z instrukcji aplikacji Geoxa Viewer) [dokument PDF  420kB].

Serwis ma charakter informacyjno-poglądowy i nie może stanowić podstawy do podejmowania działań o charakterze formalno-prawnym. 

 

Partnerzy:
Sasd Republika Węgierska - partner gminy mogilanyUntersteinach Republika Federalna Niemiec - partner gminy mogilanyPolitechnika Krakowska - partner gminy mogilanywrota Małopolski - regionalny portal informacyjnyZwiązek Powiatów Polskich