Menu

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej

w dniu 19 grudnia 2018 roku o godz. 14.00

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

załącznik

Czytaj więcej: ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 19 grudnia 2018 roku o godz. 14.00

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

 

zawiadomienie

Czytaj więcej: ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej

w dniu 19 grudnia 2018 roku o godz. 14.00

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Zawiadomienie

Czytaj więcej: ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo - Społecznej

w dniu 19 grudnia 2018 roku o godz. 14.00

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Zawiadomnienie

Czytaj więcej: ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany

KAPLICZKA „NA KOPCACH” W CHOROWICACH ODNOWIONA

KAPLICZKA „NA KOPCACH” W CHOROWICACH ODNOWIONA
14 grudnia odbyło się poświęcenie i przekazanie mieszkańcom Chorowic odnowionej kapliczki z 1878 roku. Poświęcenia dokonał ks. Józef Milan, Proboszcz Parafii p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach.
Wójt Piotr Piotrowski złożył podziękowania osobom i instytucjom zaangażowanym w ratowanie zabytkowej kapliczki z XVIII usytuowanej przy drodze prowadzącej z Mogilan do…

Czytaj więcej: KAPLICZKA „NA KOPCACH” W CHOROWICACH ODNOWIONA

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa - projekty PROW 2014-2020

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa - projekty PROW 2014-2020
Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa zaprasza do poznania operacji, które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji dzięki otrzymanemu wsparciu funduszy europejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Prezentowane projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju…

Czytaj więcej: Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa - projekty PROW 2014-2020

Zmiana organizacji ruchu

Szanowni mieszkańcy

informujemy, że w związku z trwającymi pracami drogowymi tj. ,,budową dwóch wyniesionych przejść dla pieszych’’ mającymi na celu zwiększyć poprawę bezpieczeństwa w rejonie placówki oświatowo- przedszkolnej w Libertowie, do końca grudnia br. nastąpi tymczasowa zmiana organizacji ruchu obejmująca ul. Św. Brata Alberta i ul. Sportowców. Prosimy o zwrócenie uwagi na zmieniające się oznakowanie tych dróg.

Czytaj więcej: Zmiana organizacji ruchu

Wójt Gminy Mogilany ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Mogilany

Piętnasty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, objętej KW KR3I/00020170/0, położonej we wsi Buków, ozn. jako działka nr 28 o pow. 0,2848 ha. Łączna cena wywoławcza całej nieruchomości wynosi 199 500,00 zł netto, na którą składa się: cena w kwocie 182 875,00 zł  (do ceny zostanie doliczony podatek VAT w stawce…

Czytaj więcej: Wójt Gminy Mogilany ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Mogilany

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: