Menu

Komunikat o I stopniu zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski północnej

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Działania ochronne:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze…

Czytaj więcej: Komunikat o I stopniu zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski północnej

Dzień Otwarty w WFOŚiGW w Krakowie

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na kolejny Dzień Otwarty, który tradycyjnie odbędzie się w ostatni czwartek miesiąca, czyli 22 lutego 2018 r. w godzinach 8.00-15.00 w siedzibie Funduszu (parter, ul. Kanonicza 12).
 
Kolejne terminy Dni Otwartych ogłaszane będą na stronie www.wfos.krakow.pl oraz na https://www.facebook.com/dniotwartewfosigwwkrakowie
 

Czytaj więcej: Dzień Otwarty w WFOŚiGW w Krakowie

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Mogilany ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
 
 
 

Czytaj więcej: Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

SPOTKANIE INFORMACYJNE W KRAKOWIE „MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE – OFERTA WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO DLA FIRM”

Szanowni Państwo,
 
zachęcamy do skorzystania z ofert spotkań informacyjnych, proponowanych przez jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Kategoria najbliższego spotkania to „Jak uzyskać dofinansowanie”. Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
 
Spotkanie dedykowane jest małopolskim przedsiębiorcom z sektora mikro,…

Czytaj więcej: SPOTKANIE INFORMACYJNE W KRAKOWIE „MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE – OFERTA WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO DLA FIRM”

Małopolska wspiera przedsiębiorczość. Unijne pożyczki nawet do 1 mln zł

Przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, osoby bezrobotne powyżej 30. roku życia mogą starać się o wsparcie w formie pożyczek na projekty inwestycyjne oraz przedsiębiorczość. Pożyczki udzielane są także na realizację zadań rewitalizacyjnych.
 
Na rozwój przedsiębiorstw można pożyczyć nawet milion zł. Osobne pule środków zostały przeznaczone dla nowych firm oraz tych…

Czytaj więcej: Małopolska wspiera przedsiębiorczość. Unijne pożyczki nawet do 1 mln zł

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych

Wójt Gminy Mogilany ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku
 

Czytaj więcej: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych

„MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE” DLA 17 PAR MAŁŻEŃSKICH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MOGILANY

 „MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE” DLA 17 PAR MAŁŻEŃSKICH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MOGILANY
Dzień 31 stycznia 2018 roku okazał się wyjątkowy dla 17 par małżeńskich obchodzących jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego, z których 15 wzięło udział w oficjalnej ceremonii. Ta piękna uroczystość, którą zorganizowali pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego, odbyła się w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.

Małżonkowie zostali uhonorowani przez Wójta Gminy Mogilany Piotra…

Czytaj więcej: „MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE” DLA 17 PAR MAŁŻEŃSKICH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MOGILANY

Konferencja dedykowana chorym z zaawansowaną niewydolnością nerek i przewlekle dializowanym

Uprzejmie informujemy, że dnia 8 lutego 2018r. o godz. 12:30 w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, przy ul. Kopernika 36 odbędzie się III Konferencja dedykowana chorym z zaawansowaną niewydolnością nerek i przewlekle dializowanym oraz ich rodzinom.
 
W czasie konferencji poruszane będą różne aspekty związane z transplantacją nerki. W spotkaniu będą uczestniczyć także lekarze i pielęgniarki pracujący w stacjach dializ.

Czytaj więcej: Konferencja dedykowana chorym z zaawansowaną niewydolnością nerek i przewlekle dializowanym

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: