Menu

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 29 stycznia 2015 r. zostało wydane postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 7 polegająca na budowie kładki dla pieszych w km 677+480 nad drogą krajową nr 7 w miejscowości Gaj, gmina Mogilany, powiat krakowski.
 

Czytaj więcej: Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Informacja dla NGO

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej w ramach Programu Priorytetowego - Edukacja Ekologiczna. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych zadań o największym potencjale edukacyjnym, których realizacja przyniesie największe efekty ekologiczne, tj. wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości…

Czytaj więcej: Informacja dla NGO

Informacja dla NGO

Szanowni Państwo,

Muzeum Historii Polski ogłosiło VII edycję ogólnopolskiego Programu „Patriotyzm Jutra". Program służy odkrywaniu, dokumentowaniu, upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski, wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Służy przywracaniu pamięci historycznej oraz budowaniu tożsamości opartej o znajomość własnej tradycji. Uprawnionymi do składania…

Czytaj więcej: Informacja dla NGO

Indywidualne numery kont dla wpłat za podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Urząd Gminy Mogilany  informuje, że od 1 stycznia 2015 roku zostały nadane indywidualne numery kont, na wpłaty wynikające z decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 
W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat ww. podatków na nowe numery kont, widniejące na otrzymanych przez Państwa decyzjach.
 
Decyzje podatkowe…

Czytaj więcej: Indywidualne numery kont dla wpłat za podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Zaproszenie

Zaproszenie na posiedzenie
Komisji Budżetowej  wraz z pozostałymi komisjami
Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
22 stycznia (czwartek) 2015 r. o godz. 15.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.…

Czytaj więcej: Zaproszenie

Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Szanowni Państwo!

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, serdecznie zaprasza Państwa do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania firmy.  
Oferowane wsparcie może przyczynić się do widocznego ulepszenia działalności firmy, podniesienia jej wydajności i efektywności, a także poprawy jej konkurencyjności i pozycji na rynku.

Ze względu pełne dofinansowanie projektu,…

Czytaj więcej: Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: