Menu

Przebudowa drogi powiatowej - ul.Świątnicka

Wójt Gminy Mogilany informuje, ze rozpoczęły się roboty drogowe związane z przebudową drogi powiatowej 2239K-ul.Świątnicka ( od drogi Krajowej do granicy z gminą Świątniki Górne). Zadanie obejmuje m.in. przebudowę konstrukcja jezdni drogi, budowę chodników, peronów i zatok autobusowych, poboczy, przebudowę zjazdów indywidualnych i skrzyżowań z drogami publicznymi, budowę kanalizacji opadowej,…

Czytaj więcej: Przebudowa drogi powiatowej - ul.Świątnicka

Budowa Kanalizacji w Gaju Etap I - Informacja

Wójt Gminy Mogilany uprzejmie informuje, iż z dniem 29.01.2018 r., rozpoczną się roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: „ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI GAJ – ETAP I WRAZ Z PRZYKANALIKAMI”. Prace realizować będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Machnik Sp. z o.o., Mochnaczka Wyżna 118, 33-380 Krynica-Zdrój.…

Czytaj więcej: Budowa Kanalizacji w Gaju Etap I - Informacja

Przekazanie sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Przekazanie sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych
12 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Mogilany odbyło się przekazanie sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Wszystkie jednostki z terenu Gminy dostały torby ratownicze PSP R1 z deską ratowniczą i szynami Kramera. Strażacy z Konar i Mogilan otrzymali również defibrylatory z kluczem pediatrycznym. W uroczystości brali udział Komendanci, Prezesi…

Czytaj więcej: Przekazanie sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Podpisanie umowy na dofinansowanie programu pn. ,,Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany”

Szanowni  Państwo,
w dniu 21.12.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie programu pn. ,,Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany” w ramach poddziałania  4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT. Nabór osób wnioskujących o przystąpienie do programu został zakończony. Zebrano 147 ankiet, które znajdują się…

Czytaj więcej: Podpisanie umowy na dofinansowanie programu pn. ,,Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany”

SPOTKANIE INFORMACYJNE Z MIESZKAŃCAMI GMINY MOGILANY DOT. PROGRAMU Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej PN. „JAWOR”

Szanowni Państwo,
w dniu 29.01.2018 r. o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie informacyjne, w którym pragniemy zaprezentować możliwość skorzystania z programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej WFOŚiGW). W spotkaniu uczestniczyć będzie przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pani Anna Synowiec, która zaprezentuje program pożyczkowy pn. JAWOR,…

Czytaj więcej: SPOTKANIE INFORMACYJNE Z MIESZKAŃCAMI GMINY MOGILANY DOT. PROGRAMU Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej PN. „JAWOR”

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych

Wójt Gminy Mogilany ogłasza wybór i wyniki konkursu w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Mogilany w okresie od stycznia 2018…

Czytaj więcej: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: