Menu

Spis Członków Izb Rolniczych do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy

W dniu 31 maja 2015 roku w Sali Narad Urzędu Gminy Mogilany w godzinach od 8:00 do 18:00 odbędą się wybory Członków do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej.
Uprawnionymi do udziału w głosowaniu w wyborach do izb rolniczych są:
  1. osoby fizyczne i prawne będące płatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o…

Czytaj więcej: Spis Członków Izb Rolniczych do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy

Seniorzy aktywni lokalnie

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych zaprasza seniorów z Małopolski do udziału w projekcie "Seniorzy aktywni lokalnie". Projekt skierowany do aktywnych dojrzałych osób, które lubią mieć wpływ na swoje otoczenie i wciąż poszukują nowych wyzwań.
 
Szczegółowe informacje o projekcie przekazane zostaną na seminarium informacyjnym, które odbędzie się w Krakowie 25 maja…

Czytaj więcej: Seniorzy aktywni lokalnie

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku

Wójt Gminy Mogilany ogłasza otwarty konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku określony w załączniku do zarządzenia
 

Czytaj więcej: Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku

Informacja dotycząca poboru II raty podatku w miejscowościach: Chorowice, Mogilany i Włosań

Urząd Gminy Mogilany informuje, że nowo wybrani w dniu 29 marca 2015r. Sołtysi Sołectw: Chorowice, Mogilany i Włosań nie będą pobierać II raty podatku za 2015r. Wyznaczenie inkasentów następuje bowiem uchwałą Rady Gminy Mogilany, która podlega następnie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uchwała zostanie podjęta w dniu 30 kwietnia 2015r. i wejdzie w życie po 14 dniach od daty w/w publikacji.

Czytaj więcej: Informacja dotycząca poboru II raty podatku w miejscowościach: Chorowice, Mogilany i Włosań

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: