Menu
Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wybory 2015 3617
Wybory Prezydenckie 1641
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 1951
Druki kierowane do ZEAS 4833
Mienie komunalne 4645
Infrastruktura techniczna 4674
Projekt studium 2013 9218
Dlaczego placówki oświatowe w Gminie Mogilany są dobre i przyjazne? 2530
Egzaminy zewnętrzne w szkołach podstawowych w Gminie Mogilany 2002 – 2013 1323
Prawo miejscowe i inne dokumenty 2627
OSP w Gminie Mogilany 2643
Strategie rozwoju 1492
Punkt Informacyjny 6683
Pomoc Społeczna 6016
Ochrona zdrowia 6875
Edukacja - żłobki, przedszkola, szkoły 6809
Informacje dla interesantów 1813
Twój Urząd Gminy 9718
ePUAP 4752
Gospodarka odpadami 2291
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Mogilany 15875
Strategie rozwoju Gminy 4636
Komunikacja w Gminie 1302
Informacje i kontakty alarmowe 6300
Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej 2175
Sekcja Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego 3726
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2014
Punkt Konsultacyjno - Doradczy Expert 1672
Przemoc w Rodzinie 1680
Karta Dużej Rodziny 2080
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 3234
Placówki edukacyjne w Gminie Mogilany 2971
Statystyka edukacyjna 1475
Przedszkole 4380
Międzynarodowa Szkoła w Lusinie 2273
Egzaminy zewnętrzne w gimnazjach w Gminie Mogilany 2002 - 2013 1485
Osiągnięcia dzieci uczących się w naszych szkołach w roku szkolnym 2012/2013 1353
Najistotniejsze zadania inwestycyjne w oświacie od 2001- 2013 1641
Bezpieczeństwo w Gminie 3800
Straże pożarne 2022
Obrona Cywilna 1612
Policja 1780
Opłaty lokalne 5170

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: