Menu
Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wybory 2015 3313
Wybory Prezydenckie 1484
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 1779
Druki kierowane do ZEAS 3967
Mienie komunalne 4159
Infrastruktura techniczna 4211
Projekt studium 2013 8544
Dlaczego placówki oświatowe w Gminie Mogilany są dobre i przyjazne? 2321
Egzaminy zewnętrzne w szkołach podstawowych w Gminie Mogilany 2002 – 2013 1238
Prawo miejscowe i inne dokumenty 2466
OSP w Gminie Mogilany 2371
Strategie rozwoju 1423
Punkt Informacyjny 5914
Pomoc Społeczna 5065
Ochrona zdrowia 6221
Edukacja - żłobki, przedszkola, szkoły 6164
Informacje dla interesantów 1684
Twój Urząd Gminy 8709
ePUAP 4396
Gospodarka odpadami 2127
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Mogilany 13297
Strategie rozwoju Gminy 4310
Komunikacja w Gminie 1208
Informacje i kontakty alarmowe 5585
Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej 1920
Sekcja Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego 2983
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1843
Punkt Konsultacyjno - Doradczy Expert 1565
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 1513
Karta Dużej Rodziny 1913
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 2836
Koncepcja budowy hali sportowej w Mogilanach 2776
Placówki edukacyjne w Gminie Mogilany 2644
Statystyka edukacyjna 1339
Przedszkole 4043
Międzynarodowa Szkoła w Lusinie 2049
Egzaminy zewnętrzne w gimnazjach w Gminie Mogilany 2002 - 2013 1360
Osiągnięcia dzieci uczących się w naszych szkołach w roku szkolnym 2012/2013 1249
Działania podejmowane w zakresie infrastruktury edukacji w Gminie Mogilany w latach 2001-2013 1067
Najistotniejsze zadania inwestycyjne w oświacie od 2001- 2013 1546
Bezpieczeństwo w Gminie 3500
Straże pożarne 1887
Obrona Cywilna 1471
Policja 1591
Opłaty lokalne 4715

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: