Menu
Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wybory 2015 3434
Wybory Prezydenckie 1530
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 1835
Druki kierowane do ZEAS 4236
Mienie komunalne 4351
Infrastruktura techniczna 4397
Projekt studium 2013 8804
Dlaczego placówki oświatowe w Gminie Mogilany są dobre i przyjazne? 2388
Egzaminy zewnętrzne w szkołach podstawowych w Gminie Mogilany 2002 – 2013 1257
Prawo miejscowe i inne dokumenty 2517
OSP w Gminie Mogilany 2464
Strategie rozwoju 1440
Punkt Informacyjny 6220
Pomoc Społeczna 5361
Ochrona zdrowia 6484
Edukacja - żłobki, przedszkola, szkoły 6372
Informacje dla interesantów 1740
Twój Urząd Gminy 9072
ePUAP 4534
Gospodarka odpadami 2194
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Mogilany 14170
Strategie rozwoju Gminy 4446
Komunikacja w Gminie 1242
Informacje i kontakty alarmowe 5868
Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej 2007
Sekcja Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego 3183
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1906
Punkt Konsultacyjno - Doradczy Expert 1604
Przemoc w Rodzinie 1592
Karta Dużej Rodziny 1962
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 2978
Koncepcja budowy hali sportowej w Mogilanach 2836
Placówki edukacyjne w Gminie Mogilany 2731
Statystyka edukacyjna 1388
Przedszkole 4135
Międzynarodowa Szkoła w Lusinie 2131
Egzaminy zewnętrzne w gimnazjach w Gminie Mogilany 2002 - 2013 1404
Osiągnięcia dzieci uczących się w naszych szkołach w roku szkolnym 2012/2013 1292
Działania podejmowane w zakresie infrastruktury edukacji w Gminie Mogilany w latach 2001-2013 1093
Najistotniejsze zadania inwestycyjne w oświacie od 2001- 2013 1599
Bezpieczeństwo w Gminie 3626
Straże pożarne 1935
Obrona Cywilna 1516
Policja 1664
Opłaty lokalne 4866

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: