Menu
Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wybory 2015 4454
Wybory Prezydenckie 2079
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2440
Druki kierowane do ZEAS 7537
Mienie komunalne 6717
Infrastruktura techniczna 6426
Projekt studium 2013 11626
Dlaczego placówki oświatowe w Gminie Mogilany są dobre i przyjazne? 3157
Egzaminy zewnętrzne w szkołach podstawowych w Gminie Mogilany 2002 – 2013 1647
Prawo miejscowe i inne dokumenty 3164
OSP w Gminie Mogilany 3416
Strategie rozwoju 1836
Punkt Informacyjny 10089
Pomoc Społeczna 9661
Ochrona zdrowia 9155
Edukacja - żłobki, przedszkola, szkoły 9554
Informacje dla interesantów 2347
Twój Urząd Gminy 14151
ePUAP 6140
Gospodarka odpadami 2935
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Mogilany 25743
Strategie rozwoju Gminy 6011
Komunikacja w Gminie 1700
Informacje i kontakty alarmowe 10315
Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej 3177
Sekcja Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego 5856
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2661
Punkt Konsultacyjno - Doradczy Expert 2136
Przemoc w Rodzinie 2190
Karta Dużej Rodziny 2709
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 4826
Placówki edukacyjne w Gminie Mogilany 4146
Statystyka edukacyjna 1884
Przedszkole 5711
Międzynarodowa Szkoła w Lusinie 3746
Egzaminy zewnętrzne w gimnazjach w Gminie Mogilany 2002 - 2013 1892
Osiągnięcia dzieci uczących się w naszych szkołach w roku szkolnym 2012/2013 1778
Najistotniejsze zadania inwestycyjne w oświacie od 2001- 2013 1987
Bezpieczeństwo w Gminie 5314
Straże pożarne 2540
Obrona Cywilna 2150
Policja 2814
Opłaty lokalne 7426

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: