Menu
Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wybory 2015 4643
Wybory Prezydenckie 2274
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2861
Druki kierowane do ZEAS 9036
Mienie komunalne 10379
Infrastruktura techniczna 7491
Projekt studium 2013 13365
Dlaczego placówki oświatowe w Gminie Mogilany są dobre i przyjazne? 3387
Egzaminy zewnętrzne w szkołach podstawowych w Gminie Mogilany 2002 – 2013 1805
Prawo miejscowe i inne dokumenty 3388
OSP w Gminie Mogilany 3743
Strategie rozwoju 2029
Punkt Informacyjny 14891
Pomoc Społeczna 13417
Ochrona zdrowia 11466
Edukacja - żłobki, przedszkola, szkoły 11241
Informacje dla interesantów 2563
Twój Urząd Gminy 19948
ePUAP 6959
Gospodarka odpadami 3257
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Mogilany 32708
Strategie rozwoju Gminy 6893
Komunikacja w Gminie 1893
Informacje i kontakty alarmowe 13425
Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej 3674
Sekcja Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego 6971
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3013
Punkt Konsultacyjno - Doradczy Expert 2402
Przemoc w Rodzinie 2459
Karta Dużej Rodziny 3195
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 5650
Placówki edukacyjne w Gminie Mogilany 5042
Statystyka edukacyjna 2078
Przedszkole 6203
Międzynarodowa Szkoła w Lusinie 4352
Egzaminy zewnętrzne w gimnazjach w Gminie Mogilany 2002 - 2013 2103
Osiągnięcia dzieci uczących się w naszych szkołach w roku szkolnym 2012/2013 1943
Najistotniejsze zadania inwestycyjne w oświacie od 2001- 2013 2166
Bezpieczeństwo w Gminie 6242
Straże pożarne 2808
Obrona Cywilna 2378
Policja 3412
Opłaty lokalne 9050

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: