Menu
Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wybory 2015 4027
Wybory Prezydenckie 1837
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2178
Druki kierowane do ZEAS 5639
Mienie komunalne 5294
Infrastruktura techniczna 5230
Projekt studium 2013 10151
Dlaczego placówki oświatowe w Gminie Mogilany są dobre i przyjazne? 2831
Egzaminy zewnętrzne w szkołach podstawowych w Gminie Mogilany 2002 – 2013 1448
Prawo miejscowe i inne dokumenty 2848
OSP w Gminie Mogilany 2953
Strategie rozwoju 1621
Punkt Informacyjny 7746
Pomoc Społeczna 7158
Ochrona zdrowia 7705
Edukacja - żłobki, przedszkola, szkoły 7536
Informacje dla interesantów 1988
Twój Urząd Gminy 11193
ePUAP 5205
Gospodarka odpadami 2554
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Mogilany 19192
Strategie rozwoju Gminy 5118
Komunikacja w Gminie 1444
Informacje i kontakty alarmowe 7521
Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej 2585
Sekcja Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego 4477
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2252
Punkt Konsultacyjno - Doradczy Expert 1832
Przemoc w Rodzinie 1861
Karta Dużej Rodziny 2262
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 3776
Placówki edukacyjne w Gminie Mogilany 3371
Statystyka edukacyjna 1643
Przedszkole 4793
Międzynarodowa Szkoła w Lusinie 2710
Egzaminy zewnętrzne w gimnazjach w Gminie Mogilany 2002 - 2013 1641
Osiągnięcia dzieci uczących się w naszych szkołach w roku szkolnym 2012/2013 1535
Najistotniejsze zadania inwestycyjne w oświacie od 2001- 2013 1733
Bezpieczeństwo w Gminie 4351
Straże pożarne 2229
Obrona Cywilna 1825
Policja 2103
Opłaty lokalne 5916

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: