Menu
Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wybory 2015 3836
Wybory Prezydenckie 1741
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2079
Druki kierowane do ZEAS 5324
Mienie komunalne 4976
Infrastruktura techniczna 4968
Projekt studium 2013 9740
Dlaczego placówki oświatowe w Gminie Mogilany są dobre i przyjazne? 2680
Egzaminy zewnętrzne w szkołach podstawowych w Gminie Mogilany 2002 – 2013 1393
Prawo miejscowe i inne dokumenty 2744
OSP w Gminie Mogilany 2817
Strategie rozwoju 1554
Punkt Informacyjny 7250
Pomoc Społeczna 6661
Ochrona zdrowia 7319
Edukacja - żłobki, przedszkola, szkoły 7196
Informacje dla interesantów 1897
Twój Urząd Gminy 10507
ePUAP 4986
Gospodarka odpadami 2410
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Mogilany 17701
Strategie rozwoju Gminy 4898
Komunikacja w Gminie 1375
Informacje i kontakty alarmowe 6975
Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej 2405
Sekcja Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego 4133
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2159
Punkt Konsultacyjno - Doradczy Expert 1751
Przemoc w Rodzinie 1785
Karta Dużej Rodziny 2187
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 3537
Placówki edukacyjne w Gminie Mogilany 3198
Statystyka edukacyjna 1565
Przedszkole 4568
Międzynarodowa Szkoła w Lusinie 2516
Egzaminy zewnętrzne w gimnazjach w Gminie Mogilany 2002 - 2013 1571
Osiągnięcia dzieci uczących się w naszych szkołach w roku szkolnym 2012/2013 1462
Najistotniejsze zadania inwestycyjne w oświacie od 2001- 2013 1681
Bezpieczeństwo w Gminie 4082
Straże pożarne 2142
Obrona Cywilna 1721
Policja 1950
Opłaty lokalne 5523

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: