Menu
Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wybory 2015 4552
Wybory Prezydenckie 2191
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2684
Druki kierowane do ZEAS 8615
Mienie komunalne 7713
Infrastruktura techniczna 7167
Projekt studium 2013 12860
Dlaczego placówki oświatowe w Gminie Mogilany są dobre i przyjazne? 3268
Egzaminy zewnętrzne w szkołach podstawowych w Gminie Mogilany 2002 – 2013 1755
Prawo miejscowe i inne dokumenty 3314
OSP w Gminie Mogilany 3636
Strategie rozwoju 1952
Punkt Informacyjny 11892
Pomoc Społeczna 11761
Ochrona zdrowia 10019
Edukacja - żłobki, przedszkola, szkoły 10713
Informacje dla interesantów 2470
Twój Urząd Gminy 16588
ePUAP 6698
Gospodarka odpadami 3152
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Mogilany 30761
Strategie rozwoju Gminy 6609
Komunikacja w Gminie 1816
Informacje i kontakty alarmowe 11855
Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej 3573
Sekcja Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego 6755
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2914
Punkt Konsultacyjno - Doradczy Expert 2309
Przemoc w Rodzinie 2387
Karta Dużej Rodziny 3069
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 5401
Placówki edukacyjne w Gminie Mogilany 4736
Statystyka edukacyjna 2002
Przedszkole 6029
Międzynarodowa Szkoła w Lusinie 4221
Egzaminy zewnętrzne w gimnazjach w Gminie Mogilany 2002 - 2013 2024
Osiągnięcia dzieci uczących się w naszych szkołach w roku szkolnym 2012/2013 1895
Najistotniejsze zadania inwestycyjne w oświacie od 2001- 2013 2097
Bezpieczeństwo w Gminie 5936
Straże pożarne 2718
Obrona Cywilna 2303
Policja 3252
Opłaty lokalne 8663

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: