Menu
Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wybory 2015 4348
Wybory Prezydenckie 1975
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2336
Druki kierowane do ZEAS 6160
Mienie komunalne 5761
Infrastruktura techniczna 5622
Projekt studium 2013 10618
Dlaczego placówki oświatowe w Gminie Mogilany są dobre i przyjazne? 3043
Egzaminy zewnętrzne w szkołach podstawowych w Gminie Mogilany 2002 – 2013 1544
Prawo miejscowe i inne dokumenty 2981
OSP w Gminie Mogilany 3123
Strategie rozwoju 1733
Punkt Informacyjny 8424
Pomoc Społeczna 7825
Ochrona zdrowia 8220
Edukacja - żłobki, przedszkola, szkoły 8197
Informacje dla interesantów 2175
Twój Urząd Gminy 12079
ePUAP 5510
Gospodarka odpadami 2732
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Mogilany 21059
Strategie rozwoju Gminy 5424
Komunikacja w Gminie 1561
Informacje i kontakty alarmowe 8193
Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej 2798
Sekcja Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego 4810
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2422
Punkt Konsultacyjno - Doradczy Expert 1962
Przemoc w Rodzinie 1989
Karta Dużej Rodziny 2432
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 4070
Placówki edukacyjne w Gminie Mogilany 3625
Statystyka edukacyjna 1774
Przedszkole 5162
Międzynarodowa Szkoła w Lusinie 3023
Egzaminy zewnętrzne w gimnazjach w Gminie Mogilany 2002 - 2013 1773
Osiągnięcia dzieci uczących się w naszych szkołach w roku szkolnym 2012/2013 1660
Najistotniejsze zadania inwestycyjne w oświacie od 2001- 2013 1872
Bezpieczeństwo w Gminie 4700
Straże pożarne 2369
Obrona Cywilna 1972
Policja 2314
Opłaty lokalne 6430

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: