Menu
Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wybory 2015 3207
Wybory Prezydenckie 1442
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 1732
Druki kierowane do ZEAS 3819
Mienie komunalne 3989
Infrastruktura techniczna 4061
Projekt studium 2013 8272
Dlaczego placówki oświatowe w Gminie Mogilany są dobre i przyjazne? 2244
Egzaminy zewnętrzne w szkołach podstawowych w Gminie Mogilany 2002 – 2013 1205
Prawo miejscowe i inne dokumenty 2415
OSP w Gminie Mogilany 2269
Strategie rozwoju 1398
Punkt Informacyjny 5684
Pomoc Społeczna 4798
Ochrona zdrowia 6013
Edukacja - żłobki, przedszkola, szkoły 5973
Informacje dla interesantów 1632
Twój Urząd Gminy 8331
ePUAP 4280
Gospodarka odpadami 2074
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Mogilany 12446
Strategie rozwoju Gminy 4199
Komunikacja w Gminie 1180
Informacje i kontakty alarmowe 5346
Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej 1849
Sekcja Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego 2864
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1775
Punkt Konsultacyjno - Doradczy Expert 1518
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 1470
Karta Dużej Rodziny 1879
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 2686
Koncepcja budowy hali sportowej w Mogilanach 2692
Placówki edukacyjne w Gminie Mogilany 2555
Statystyka edukacyjna 1289
Przedszkole 3927
Międzynarodowa Szkoła w Lusinie 1957
Egzaminy zewnętrzne w gimnazjach w Gminie Mogilany 2002 - 2013 1314
Osiągnięcia dzieci uczących się w naszych szkołach w roku szkolnym 2012/2013 1220
Działania podejmowane w zakresie infrastruktury edukacji w Gminie Mogilany w latach 2001-2013 1044
Najistotniejsze zadania inwestycyjne w oświacie od 2001- 2013 1508
Bezpieczeństwo w Gminie 3381
Straże pożarne 1838
Obrona Cywilna 1421
Policja 1539
Opłaty lokalne 4532

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: