Menu
Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wybory 2015 4517
Wybory Prezydenckie 2156
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2550
Druki kierowane do ZEAS 8156
Mienie komunalne 7380
Infrastruktura techniczna 6923
Projekt studium 2013 12427
Dlaczego placówki oświatowe w Gminie Mogilany są dobre i przyjazne? 3234
Egzaminy zewnętrzne w szkołach podstawowych w Gminie Mogilany 2002 – 2013 1725
Prawo miejscowe i inne dokumenty 3263
OSP w Gminie Mogilany 3569
Strategie rozwoju 1917
Punkt Informacyjny 11300
Pomoc Społeczna 10962
Ochrona zdrowia 9734
Edukacja - żłobki, przedszkola, szkoły 10207
Informacje dla interesantów 2428
Twój Urząd Gminy 15809
ePUAP 6519
Gospodarka odpadami 3092
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Mogilany 28832
Strategie rozwoju Gminy 6400
Komunikacja w Gminie 1786
Informacje i kontakty alarmowe 11223
Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej 3431
Sekcja Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego 6485
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2820
Punkt Konsultacyjno - Doradczy Expert 2257
Przemoc w Rodzinie 2295
Karta Dużej Rodziny 2878
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 5207
Placówki edukacyjne w Gminie Mogilany 4463
Statystyka edukacyjna 1967
Przedszkole 5895
Międzynarodowa Szkoła w Lusinie 4096
Egzaminy zewnętrzne w gimnazjach w Gminie Mogilany 2002 - 2013 1987
Osiągnięcia dzieci uczących się w naszych szkołach w roku szkolnym 2012/2013 1861
Najistotniejsze zadania inwestycyjne w oświacie od 2001- 2013 2060
Bezpieczeństwo w Gminie 5750
Straże pożarne 2663
Obrona Cywilna 2249
Policja 3097
Opłaty lokalne 8162

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: