Menu
Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wybory 2015 4485
Wybory Prezydenckie 2124
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2490
Druki kierowane do ZEAS 7820
Mienie komunalne 7046
Infrastruktura techniczna 6706
Projekt studium 2013 12007
Dlaczego placówki oświatowe w Gminie Mogilany są dobre i przyjazne? 3199
Egzaminy zewnętrzne w szkołach podstawowych w Gminie Mogilany 2002 – 2013 1686
Prawo miejscowe i inne dokumenty 3203
OSP w Gminie Mogilany 3486
Strategie rozwoju 1880
Punkt Informacyjny 10747
Pomoc Społeczna 10320
Ochrona zdrowia 9439
Edukacja - żłobki, przedszkola, szkoły 9889
Informacje dla interesantów 2381
Twój Urząd Gminy 14949
ePUAP 6333
Gospodarka odpadami 3005
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Mogilany 27295
Strategie rozwoju Gminy 6204
Komunikacja w Gminie 1744
Informacje i kontakty alarmowe 10751
Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej 3313
Sekcja Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego 6241
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2742
Punkt Konsultacyjno - Doradczy Expert 2191
Przemoc w Rodzinie 2239
Karta Dużej Rodziny 2784
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 5007
Placówki edukacyjne w Gminie Mogilany 4333
Statystyka edukacyjna 1926
Przedszkole 5803
Międzynarodowa Szkoła w Lusinie 3926
Egzaminy zewnętrzne w gimnazjach w Gminie Mogilany 2002 - 2013 1945
Osiągnięcia dzieci uczących się w naszych szkołach w roku szkolnym 2012/2013 1823
Najistotniejsze zadania inwestycyjne w oświacie od 2001- 2013 2024
Bezpieczeństwo w Gminie 5508
Straże pożarne 2607
Obrona Cywilna 2201
Policja 2973
Opłaty lokalne 7748

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: