Menu
Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wybory 2015 2916
Wybory Prezydenckie 1346
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 1623
Druki kierowane do ZEAS 3390
Mienie komunalne 3611
Infrastruktura techniczna 3690
Projekt studium 2013 7601
Dlaczego placówki oświatowe w Gminie Mogilany są dobre i przyjazne? 2043
Egzaminy zewnętrzne w szkołach podstawowych w Gminie Mogilany 2002 – 2013 1128
Prawo miejscowe i inne dokumenty 2297
OSP w Gminie Mogilany 2066
Strategie rozwoju 1314
Punkt Informacyjny 5145
Pomoc Społeczna 4291
Ochrona zdrowia 5523
Edukacja - żłobki, przedszkola, szkoły 5336
Informacje dla interesantów 1520
Twój Urząd Gminy 7432
ePUAP 3987
Gospodarka odpadami 1939
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Mogilany 10585
Strategie rozwoju Gminy 3873
Komunikacja w Gminie 1106
Informacje i kontakty alarmowe 4861
Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej 1675
Sekcja Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego 2546
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1641
Punkt Konsultacyjno - Doradczy Expert 1415
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 1355
Karta Dużej Rodziny 1772
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 2387
Koncepcja budowy hali sportowej w Mogilanach 2521
Placówki edukacyjne w Gminie Mogilany 2276
Statystyka edukacyjna 1185
Przedszkole 3546
Międzynarodowa Szkoła w Lusinie 1766
Egzaminy zewnętrzne w gimnazjach w Gminie Mogilany 2002 - 2013 1212
Osiągnięcia dzieci uczących się w naszych szkołach w roku szkolnym 2012/2013 1128
Działania podejmowane w zakresie infrastruktury edukacji w Gminie Mogilany w latach 2001-2013 986
Najistotniejsze zadania inwestycyjne w oświacie od 2001- 2013 1413
Bezpieczeństwo w Gminie 3090
Straże pożarne 1741
Obrona Cywilna 1310
Policja 1410
Opłaty lokalne 4038

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: