Menu
Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wybory 2015 4410
Wybory Prezydenckie 2034
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2395
Druki kierowane do ZEAS 6531
Mienie komunalne 6153
Infrastruktura techniczna 5986
Projekt studium 2013 11055
Dlaczego placówki oświatowe w Gminie Mogilany są dobre i przyjazne? 3113
Egzaminy zewnętrzne w szkołach podstawowych w Gminie Mogilany 2002 – 2013 1604
Prawo miejscowe i inne dokumenty 3076
OSP w Gminie Mogilany 3259
Strategie rozwoju 1798
Punkt Informacyjny 9001
Pomoc Społeczna 8354
Ochrona zdrowia 8608
Edukacja - żłobki, przedszkola, szkoły 8748
Informacje dla interesantów 2278
Twój Urząd Gminy 12939
ePUAP 5786
Gospodarka odpadami 2834
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Mogilany 23008
Strategie rozwoju Gminy 5705
Komunikacja w Gminie 1637
Informacje i kontakty alarmowe 8774
Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej 2940
Sekcja Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego 5014
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2521
Punkt Konsultacyjno - Doradczy Expert 2072
Przemoc w Rodzinie 2089
Karta Dużej Rodziny 2545
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 4338
Placówki edukacyjne w Gminie Mogilany 3808
Statystyka edukacyjna 1846
Przedszkole 5423
Międzynarodowa Szkoła w Lusinie 3299
Egzaminy zewnętrzne w gimnazjach w Gminie Mogilany 2002 - 2013 1850
Osiągnięcia dzieci uczących się w naszych szkołach w roku szkolnym 2012/2013 1733
Najistotniejsze zadania inwestycyjne w oświacie od 2001- 2013 1943
Bezpieczeństwo w Gminie 4997
Straże pożarne 2446
Obrona Cywilna 2064
Policja 2501
Opłaty lokalne 6805

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: