Menu
Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wybory 2015 3074
Wybory Prezydenckie 1396
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 1678
Druki kierowane do ZEAS 3676
Mienie komunalne 3820
Infrastruktura techniczna 3906
Projekt studium 2013 8011
Dlaczego placówki oświatowe w Gminie Mogilany są dobre i przyjazne? 2158
Egzaminy zewnętrzne w szkołach podstawowych w Gminie Mogilany 2002 – 2013 1184
Prawo miejscowe i inne dokumenty 2371
OSP w Gminie Mogilany 2167
Strategie rozwoju 1373
Punkt Informacyjny 5481
Pomoc Społeczna 4560
Ochrona zdrowia 5804
Edukacja - żłobki, przedszkola, szkoły 5729
Informacje dla interesantów 1585
Twój Urząd Gminy 7912
ePUAP 4152
Gospodarka odpadami 2017
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Mogilany 11587
Strategie rozwoju Gminy 4070
Komunikacja w Gminie 1153
Informacje i kontakty alarmowe 5174
Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej 1775
Sekcja Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego 2719
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1723
Punkt Konsultacyjno - Doradczy Expert 1469
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 1412
Karta Dużej Rodziny 1832
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 2591
Koncepcja budowy hali sportowej w Mogilanach 2623
Placówki edukacyjne w Gminie Mogilany 2456
Statystyka edukacyjna 1249
Przedszkole 3788
Międzynarodowa Szkoła w Lusinie 1877
Egzaminy zewnętrzne w gimnazjach w Gminie Mogilany 2002 - 2013 1274
Osiągnięcia dzieci uczących się w naszych szkołach w roku szkolnym 2012/2013 1180
Działania podejmowane w zakresie infrastruktury edukacji w Gminie Mogilany w latach 2001-2013 1019
Najistotniejsze zadania inwestycyjne w oświacie od 2001- 2013 1464
Bezpieczeństwo w Gminie 3261
Straże pożarne 1802
Obrona Cywilna 1370
Policja 1487
Opłaty lokalne 4345

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: