Menu
Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wybory 2015 2719
Wybory Prezydenckie 1285
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 1549
Druki kierowane do ZEAS 3141
Mienie komunalne 3380
Infrastruktura techniczna 3462
Projekt studium 2013 7122
Dlaczego placówki oświatowe w Gminie Mogilany są dobre i przyjazne? 1942
Egzaminy zewnętrzne w szkołach podstawowych w Gminie Mogilany 2002 – 2013 1074
Prawo miejscowe i inne dokumenty 2210
OSP w Gminie Mogilany 1933
Strategie rozwoju 1252
Punkt Informacyjny 4804
Pomoc Społeczna 4004
Ochrona zdrowia 5185
Edukacja - żłobki, przedszkola, szkoły 4986
Informacje dla interesantów 1433
Twój Urząd Gminy 6871
ePUAP 3767
Gospodarka odpadami 1827
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Mogilany 9690
Strategie rozwoju Gminy 3649
Komunikacja w Gminie 1033
Informacje i kontakty alarmowe 4525
Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej 1576
Sekcja Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego 2377
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1562
Punkt Konsultacyjno - Doradczy Expert 1342
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 1284
Karta Dużej Rodziny 1699
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 2246
Koncepcja budowy hali sportowej w Mogilanach 2393
Placówki edukacyjne w Gminie Mogilany 2117
Statystyka edukacyjna 1126
Przedszkole 3296
Międzynarodowa Szkoła w Lusinie 1629
Egzaminy zewnętrzne w gimnazjach w Gminie Mogilany 2002 - 2013 1120
Osiągnięcia dzieci uczących się w naszych szkołach w roku szkolnym 2012/2013 1066
Działania podejmowane w zakresie infrastruktury edukacji w Gminie Mogilany w latach 2001-2013 929
Najistotniejsze zadania inwestycyjne w oświacie od 2001- 2013 1346
Bezpieczeństwo w Gminie 2907
Straże pożarne 1663
Obrona Cywilna 1231
Policja 1323
Opłaty lokalne 3765

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: