Menu

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia na terenie Gminy Mogilany obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 

Gmina Mogilany jest obecnie w trakcie prac przygotowawczych do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Prowadzone były prace związane z wytypowaniem obszarów zdegradowanych w Gminie, które powinny zostać poddane procesowi rewitalizacji. Na podstawie zebranych danych dotyczących poszczególnych obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego i przeprowadzonych analiz, a także ankietyzacji mieszkańców, wstępnie wyznaczono obszar zdegradowany oraz obszar, który należy poddać rewitalizacji.

W dniach od 16 maja 2016 r. do 8 czerwca 2016 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Zamieszczony poniżej Raport stanowi podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych.

 

Raport z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Wersja doc   TUTAJ

Wersja pdf   TUTAJ

 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: