Menu

Placówki edukacyjne w Gminie Mogilany

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju (zobacz więcej)
dyrektor: Anna Lubaś

 

Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie (zobacz więcej)
dyrektor: Anna Słowik 

 


Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach (zobacz więcej)
dyrektor: Anna Stopa

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie (zobacz więcej)
dyrektor: Magdalena Sechman

 

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie (zobacz więcej)
dyrektor: Maria Wojsław

 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach (zobacz więcej)
dyrektor: Mirosław Pulikowski

 

Szkoła Podstawowa im. Świętej Faustyny we Włosani (zobacz więcej)
dyrektor: Beata Bukowska - Kosek

 

Dlaczego szkoły i przedszkola w Gminie są dobre? Dlaczego warto by Twoje dziecko tutaj się uczyło? Przeczytaj!

Przeczytaj o działaniach podejmowanych przez władze samorządowe w zakresie infrastruktury edukacji w Gminie Mogilany w latach 2001 - 2013.

W roku szkolnym 2013/2014 w placówkach oświatowych uczy się i przebywa ok. 1387  dzieci, w 80 oddziałach, pod opieką 176 nauczycieli (pełnozatrudnionych - 130, niepełnozatrudnionych - 46). Zdecydowana większość nauczycieli posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – 105, mianowanego - 34. Pozostali to nauczyciele kontraktowi - 28 osób oraz 9 nauczycieli stażystów.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: