Menu

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lusinie

Program: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Działanie: 3.1 Obszary wiejskie

Wartość projektu : 4 661.315,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 688 592,43 zł

Okres realizacji: 2007-2008 r.

Projekt polegał na rozbudowie oczyszczalni ścieków w technologii BIOCOMPACT o następny reaktor o przepustowości Qśr = 300 m3/d. Umożliwiło to zlikwidowanie niewłaściwie eksploatowanych przydomowych szamb oraz odbudowę czystości wód powierzchniowych, podziemnych, struktury gleby i poprawy standardu życia mieszkańców. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie objętym wnioskowaną inwestycją wpłynęło na poprawę środowiska naturalnego, warunków sanitarnych oraz komfortu życia mieszkańców. Rozbudowa oczyszczalni ścieków warunkowała dalszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Lusiny.

ZPORR

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.  

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: