Menu

Przebudowa drogi gminnej nr K600666 w Libertowie – ulica Zgodna i Borowa – etap I odcinek 340 m mb ulicy Zgodnej

Program: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach modernizacji dróg gminnych

Wartość projektu : 740 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 250 000,00 zł

Okres realizacji: 2009

Projekt obejmował przebudowę drogi na długości 340 mb. Jezdnia z asfaltobetonu o szerokości 5,0m, z prawostronnym chodnikiem z kostki brukowej o szerokości 2,0–1,25m, po drugiej stronie bezpiecznik 0,5m. Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni i chodnika do zaprojektowanych studzienek wodościekowych fi 500 z osadnikami. Kanalizacja opadowa z rur PCV fi 300 zlokalizowana pod chodnikiem. Przebudowa zjazdów indywidualnych (dostosowanie do niwelety drogi) i skrzyżowań z drogami bocznymi (zmiana niwelety, poszerzenie w celu poprawy łuków). Wykonanie oznakowania pionowego.

Samorząd woj. małopolskiego

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: