Menu

Kraina wyobraźni – budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Chorowicach

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty

Wartość projektu : 27 790, 24 zł

Wartość dofinansowania: 15 571,38 zł

Okres realizacji: 2012 r. – 2013 r.

W ramach projektu powstał ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci wyposażony w urządzenia zabawowe posiadające wszelkie niezbędne atesty. Projekt w stopniu dużym przyczynia się do poprawy warunków sprzyjających aktywności społecznej, plac zabaw stanowi infrastrukturę czasu wolnego i przestrzeń publiczną sprzyjającą integracji mieszkańców. Odgrywa ważną rolę w upowszechnianiu kultury fizycznej wśród najmłodszych mieszkańców Gminy. Nowopowstała infrastruktura zwiększa atrakcyjność, sportową, rekreacyjną i kulturową Gminy Mogilany.

leader

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: