Menu

Mogil@ńskie mosty

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Wartość projektu : 28 050,00 zł

Wartość dofinansowania: 28 050,00 zł

Okres realizacji: 2009 - 2010

Celem projektu było przezwyciężanie upowszechniającego się zjawiska wykluczenia osób starszych z życia współczesnego społeczeństwa informacyjnego, poprzez zapoznanie ich z obsługą komputera, naukę korzystania z Internetu oraz komunikatorów internetowych. Zajęcia odbywały się przez pięć miesięcy, w pracowniach komputerowych w Szkole podstawowej w Libertowie i Mogilanach, przy aktywnym współudziale młodzieży szkolnej, która w ramach zajęć pozalekcyjnych dzieliła się swoją wiedzą z seniorami. Nadało to projektowi charakter międzypokoleniowej wymiany doświadczeń.
 
POKL

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: