Menu

Ciągle aktywni 55+. Edukacyjna Gmina Małopolski

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Wartość projektu : 32 056,00zł

Wartość dofinansowania: 32 056,00zł

Okres realizacji: 2011

W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia szkoleniowe w zakresie obsługi komputera i urządzeń multimedialnych dla 40 kobiet i mężczyzn nieaktywnych zawodowo z terenów wiejskich Gminy.

POKL

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: