Menu

Czym skorupka za młodu

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Wartość projektu : 46 242,60 zł

Wartość dofinansowania: 46 242,60 zł

Okres realizacji: 2011 - 2012

Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych 75 dziewczynek i chłopców w wieku przedszkolnym z gminy Mogilany poprzez nabycie nowych umiejętności w trakcie zaproponowanej w projekcie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Samorządowym oraz promocję edukacji przedszkolnej. Projekt obejmował m.in. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz umiejętności interpersonalne, a także dostosowanie jakości pomocy dydaktycznych w zajęciach wychowania przez sztukę do potrzeb rozwojowych dzieci.
 
POKL

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: