Menu

Moja szansa na sukces

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Wartość projektu : 178 698,84 zł

Wartość dofinansowania: 178 698,84 zł

Okres realizacji: 2012-2013 r.

Program dotyczył wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W praktyce oznacza to wsparcie dla uczniów naszych szkół, którzy przeżywają różnorakie trudności w nauce, zarówno te spowodowane brakiem wystarczającego wsparcia w rodzinie, jak i tych z różnymi deficytami (np. dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia, wady postawy itp.), ale także dodatkowe zajęcia z dziećmi wybitnie uzdolnionymi.
POKL

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: