Menu

Animator Sportu Dzieci i Młodzieży

Program: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach projektu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” dla gmin nieposiadających kompleksów boisk wybudowanych w ramach rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko ORLIK 2012” .

Wartość projektu: 6 275,00

Wartość dofinansowania: 2 275,00

Okres realizacji: 2013

Animator przez okres siedmiu miesięcy odpowiedzialny był za organizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Celem projektu było ożywienie zainteresowania kulturą fizyczną w środowisku wiejskim. Projekt przyczynił się również do poprawy sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, uświadomienia potrzeby i oddziaływania ruchu w młodym wieku i jego efektu w przyszłym życiu, zwiększenia zaangażowania w pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Animator

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: