Menu

„Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” - 2015 r

 
 {nomultithumb} logomechanizmygora
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora.

Projekt: „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych", zadanie pn. „Wdrożenie współpracy finansowej"

Okres realizacji: 2014 – 2015
 
Projekt zrealizowany 2015
 
Projekt zakładał wprowadzenie w Gminie Mogilany dwóch instrumentów współpracy finansowej pomiędzy organizacjami pozarządowymi a lokalnym samorządem. Są to małe granty w trybie pozakonkursowym oraz pożyczki. Podczas realizacji zadania powołany został zespół do spraw wdrożenia instrumentów współpracy finansowej, który wraz z  Doradcą pracował nad konkretnymi rezultatami projektu. Podczas realizacji zadania zorganizowane zostały spotkania z NGO, aby lepiej poznać potrzeby środowiska organizacji pozarządowych, jak również zaznajomić społeczność z wprowadzanymi mechanizmami. Dzięki realizacji projektu organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o granty i pożyczki, co będzie stanowiło dla nich kolejną formę pozyskania nowych środków - tym samym własnego rozwoju, szerzenia lokalnych inicjatyw, a także zwiększenia społecznego zaangażowania.
 
{nomultithumb} logomechanizmydol
 
Galeria:
 
  • Obraz227
  • Obraz229
 
 
 
 
 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: