Menu

Bezpieczna Małopolska - 2015 r

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 
Bezpieczna Małopolska 2015
 
Całkowita wartość projektu: 17 588,00 zł

Dotacja: 7 914,60 zł

Okres realizacji: 2015 r.
 
Projekt polegał na zakupie sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania bojowego dla trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mogilany. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej. W stosunku do całości zadania udział środków z budżetu Województwa wyniósł 45 % kosztów kwalifikowanych.
Dla jednostki OSP Buków zakupiono jednen zestaw specjalistycznego umundurowania, który obejmował ubranie ochronne, buty bojowe, hełm, kominiarkę i rękawice. Zakupiono również trzy piły do stali i betonu dla OSP Buków, OSP Konary i OSP Włosań oraz dwa ledowe maszty oświetleniowe dla jednostek OSP Konary oraz OSP Włosań.
Zakupiony sprzęt posiada niezbędne atesty, dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.
 
bazpieczna małopolska logo
 
 
 
fot1
fot2
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: