Menu

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań - etap II - 2015 r

Wykonawca: EKOINSTAL sp.z o.o. 34-200 Sucha Beskidzka ul. Przemysłowa 8

Przedmiot umowy: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań -etap II wraz z robotami dodatkowe

Wartość brutto umowy:2 131406,20 zł (roboty budowlane) Dofinansowanie z PROW (zgodnie z umową 75% kosztów kwalifikowanych)

Termin realizacji:02.03.2015-30.05.2015

Nadzór lub osoba odpowiedzialna z ramienia UG Mogilany:Jan Duszyk Zbigniew Klimończyk

Inwestycja zakończona.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: