Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

DRUGA EDYCJA PROGRAMU WYMIANY PIECÓW!

Szanowni  Państwo,


w dniu 12.09.2019 r. Wójt Gminy Mogilany Piotr Piotrowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Anną Iwanowską podpisali umowę na dofinansowanie programu pn. ,,Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany – druga edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - poddziałanie  4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT.

W imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego umowę podpisali Wicemarszałkowie: Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz. 

Realizacja projektu przypada na okres od stycznia 2019 roku do grudnia 2021 r.
Całkowita wartość projektu: 507 284,00 zł.
Całkowita kwota dofinansowania: 499 231,40 zł.

 Wójt Gminy wraz z Mieszkańcami dziękuje za kolejne środki przyznane na walkę o czyste powietrze.

 Zasady realizacji projektu:

 Maksymalny poziom dofinansowania to 7 000 zł.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia bezpłatnej oceny energetycznej budynku i będzie wynosiło:
a.550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
b. 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
c. 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
d.400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie

 Bezpłatna ocena energetyczna będzie wykonywana u osób zakwalifikowanych do programu.

 

  Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

1 KROK – Złóż na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Mogilany uzupełnioną Deklarację przystąpienia do programu (deklaracja dostępna od 9 września 2019 r.)
2 KROK – Poczekaj na informację od pracownika Urzędu o zakwalifikowaniu się do programu lub telefon od firmy wykonującej oceny energetyczne (audyt/inwentaryzację budynku)
3 KROK – Po uzyskaniu powyższej informacji, w najbliższym czasie odwiedzi Cię audytor, który wykona ocenę energetyczną Twojego budynku. Dzięki niej otrzymasz informacje m.in.:
a) czy Twój budynek spełnia minimalne standardy efektywności energetycznej,
b) jaka moc pieca przypada na Twój budynek – na podstawie tych danych zostanie obliczona kwota dofinansowania, przypadająca na zakup pieca w Twoim budynku.
4 KROK – Konieczne jest podpisanie umowy z Urzędem Gminy Mogilany. Poczekaj na informację z Gminy o planowanej dacie podpisania umowy. Bez tego nie wymieniaj pieca, inaczej stracisz szansę na dotację!
5 KROK – WYMIANA PIECA – o działaniach, jakie musisz podjąć, poinformuje Cię pracownik Urzędu Gminy.
6 KROK – Złożenie wniosku o rozliczenie wymiany pieca (wraz z niezbędnymi dokumentami jak protokół odbioru pieca, informacja o pierwszym rozruchu, potwierdzenie trwałej likwidacji starego źródła ciepła, faktury informujące o poniesionych kosztach wraz z potwierdzeniem zapłaty, dane techniczne dot. nowego pieca)
7 KROK - Kontrola prawidłowości wymiany pieca.
8 KROK – Refundacja poniesionych kosztów przez uczestnika projektu

Więcej informacji o programie na stronach:

Oddychanie czystym powietrzem jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka. Każdy ma prawo do życia w środowisku niezagrażającym jego zdrowiu. Osiągnięcie dobrej jakości powietrza wymaga zdecydowanych działań i zaangażowania na szczeblu władz gminnych, ale przede wszystkim aktywnego udziału mieszkańców. Pamiętajmy o tym wybierając materiał, jakim palimy w piecach czy kotłach.
Spalanie odpadów np. plastikowych butelek, ram okiennych, starych mebli, boazerii, pieluch, ubrań, opon i innych produktów gumowych jest jedną z przyczyn  powstawania przewlekłych chorób jak astma, alergia, cukrzyca, rak płuc. Za spalanie tego typu materiałów grozi kara grzywny!

 logotyp z tlem JPG

 
 

Podążaj tropem czystego powietrza – warsztaty edukacyjne wraz z ekologiczną grą terenową dla uczniów Szkół Podstawowych/Oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogilany

Program: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach zadań nie inwestycyjnych – edukacja ekologiczna

Wartość projektu : 30 380,44 zł

Wartość dofinansowania: 22 800,85 zł

Okres realizacji: 2019 r.

Projekt obejmował cykl warsztatów edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z ochroną powietrza dla ponad 1200 dzieci i młodzieży w 7 szkołach i przedszkolu samorządowym. Finalnym wydarzeniem w ramach projektu była ekologiczna zespołowa gra terenowa wraz z przeprowadzonym konkursem pn. „Tropem czystego powietrza” odbywająca się w parku przy mogilańskim dworze. Zespoły z poszczególnych placówek rywalizowały o wyniki i nagrody, na dzieci czekały niespodzianki i ciekawe zadania związane z dbałością o jakość powietrza. Przy realizacji gry pomocna była Drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z Bukowa.

Projekt miał na celu wzrost świadomości ekologicznej rozumianej jako edukację ekologiczną, propagowanie postaw proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. Przede wszystkim związanej z dbałością o jakość powietrza wśród mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.

Wydarzenie skierowane zostało w sposób bezpośredni do dzieci z placówek oświatowych Gminy Mogilany, natomiast w sposób pośredni efekty edukacyjne projektu miały możliwość zostać przeniesione do domów uczestników, ich rodziców, opiekunów oraz mieszkańców Gminy.

Zadanie jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ ŁĄCZĄCEJ GMINĘ MOGILANY Z SIECIĄ TEN-T – UL. ŚWIĄTNICKA

Logotypy

Wartość projektu: 8 392 889,18 zł
Wartość dofinansowania: 3 348 817,48 zł
Okres realizacji: 2017 - 2019 r.

W dniu 07.12.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ,,Przebudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Mogilany z siecią TEN-T’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020 . Dzięki współpracy Gminy Mogilany ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska pozyskano 3 212 258,98 zł dotacji.

Modernizacja obejmuje odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, przebudowę konstrukcji jezdni drogi powiatowej 2239K, o długości około 3 km, budowę chodników, zatok autobusowych, poboczy. Przewidziano przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, istniejących rowów drogowych, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przepustów drogowych, sieci teletechnicznej, zabezpieczenie kolidującej infrastruktury istniejącego uzbrojenia terenu, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, montaż pionowego i poziomego oznakowania.

W ostatnim czasie wykonano m.in. karczowanie drzew, częściowe prace rozbiórkowe oraz kanalizację opadową na długości 993mb. Ułożono krawężniki drogowe na długości 800mb, obrzeża na długości 482mb, ściek trójkątny i muldę na długości 609mb. Wykonano podbudowę wraz z warstwą ścieralną w ilości 4400m2.
 
W najbliższym czasie planowany jest kolejny etap prac związanych z przebudową drogi (podbudowa, odwodnienie, chodniki, warstwa wiążąca). Kontynuowany jest demontaż i montaż sieci teletechnicznej i sieci światłowodowej oraz część prac związanych z budową oświetlenia ulicznego.

Jednocześnie dziękujemy mieszkańcom i odwiedzającym za wyrozumiałość wobec utrudnień spowodowanych realizacją wymienionych prac.

Referat Rozwoju Lokalnego i Pozyskiwania Funduszy
 
 3 2  4 3 5 4 6 5 7 6 8 7obraz tablica
 

 

 

 

SAMOCHÓD STRAŻACKI DLA OSP MOGILANY

Program: Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie
 
Wartość projektu: 689 251,02 zł

Wartość dofinansowania: 318 556,00 zł

Okres realizacji: 2015 – 2017 r.
 
Projekt polegał na zakupie nowego średniego samochodu strażackiego oraz detektora wielogazowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilanach w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”. Zakup był współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.
 
ue malopolska

RENOWACJA KAMIENNEJ KAPLICZKI „MOROWEJ” ŚWIĘTEJ TRÓJCY Z 1876 ROKU

Program: Kapliczki Małopolski 2017

 Wartość projektu: 18 827,00 zł

 Wartość dofinansowania: 6 000,00 zł

 Okres realizacji: 01.07.2017 – 30.11.2017

 Celem zadania jest renowacja kamiennej kapliczki „morowej” Świętej Trójcy z 1876 roku w miejscowości Buków położonej na terenie Gminy Mogilany. Dodatkowo, ze środków Gminy Mogilany i Sołectwa Buków wykonane zostanie ogrodzenie kapliczki, oraz renowacja płyty nagrobnej Ernesta Kocha.

 

KAPLICZKA PRZED     KAPLICZKA PO

 

 

 

 

kapliczki

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICA MOGILAŃSKA W MOGILANACH

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Poddziałanie: 7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
Wartość projektu: 842 673,97 zł
Wartość dofinansowania: 536 193,00 zł
Okres realizacji: 2016 - 2018

Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej nr K600556 – ul. Mogilańska w Mogilanach oraz budowę sieci kanalizacji opadowej. Operacja ma na celu doskonalenie jakości usług publicznych zapewniające poprawę bezpieczeństwa i komfort użytkowników drogi gminnej na długości 659 mb przez poprawę parametrów technicznych tej drogi. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
 
 
DSC_0449
DSC_0452
DSC_0453
DSC_0461
DSC_0463

logo1

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: