Menu

SAMOCHÓD STRAŻACKI DLA OSP MOGILANY

Program: Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie
 
Wartość projektu: 689 251,02 zł

Wartość dofinansowania: 318 556,00 zł

Okres realizacji: 2015 – 2017 r.
 
Projekt polegał na zakupie nowego średniego samochodu strażackiego oraz detektora wielogazowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilanach w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”. Zakup był współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.
 
ue malopolska

RENOWACJA KAMIENNEJ KAPLICZKI „MOROWEJ” ŚWIĘTEJ TRÓJCY Z 1876 ROKU

Program: Kapliczki Małopolski 2017

 Wartość projektu: 18 827,00 zł

 Wartość dofinansowania: 6 000,00 zł

 Okres realizacji: 01.07.2017 – 30.11.2017

 Celem zadania jest renowacja kamiennej kapliczki „morowej” Świętej Trójcy z 1876 roku w miejscowości Buków położonej na terenie Gminy Mogilany. Dodatkowo, ze środków Gminy Mogilany i Sołectwa Buków wykonane zostanie ogrodzenie kapliczki, oraz renowacja płyty nagrobnej Ernesta Kocha.

 

KAPLICZKA PRZED     KAPLICZKA PO

 

 

 

 

kapliczki

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICA MOGILAŃSKA W MOGILANACH

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Poddziałanie: 7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
Wartość projektu: 842 673,97 zł
Wartość dofinansowania: 536 193,00 zł
Okres realizacji: 2016 - 2018

Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej nr K600556 – ul. Mogilańska w Mogilanach oraz budowę sieci kanalizacji opadowej. Operacja ma na celu doskonalenie jakości usług publicznych zapewniające poprawę bezpieczeństwa i komfort użytkowników drogi gminnej na długości 659 mb przez poprawę parametrów technicznych tej drogi. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
 
 
DSC_0449
DSC_0452
DSC_0453
DSC_0461
DSC_0463

logo1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BUKÓW

 
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Wartość projektu: 141 795,14 zł

Wartość dofinansowania: 90 224,00 zł

Okres realizacji: styczeń-grudzień 2017

Operacja pn. Przebudowa drogi gminnej nr K600608 w miejscowości Buków w km 0-0,092 km  mająca na celu doskonalenie jakości usług publicznych zapewniające poprawę bezpieczeństwa i komfort użytkowników drogi gminnej na długości 92 mb współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 
blisko krak malopolska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
 
IMG 2330    IMG 2330 1  IMG 2335
 

BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2017

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 Wartość projektu: 10 300,00 zł

Wartość dofinansowania: 5 000,00 zł

Okres realizacji: 2017 r.

 Projekt polegał na zakupie sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostki OSP we Włosani. Zakupiono sprzęt dla OSP Włosań - defibrylator z funkcją ratowania dzieci oraz sześć profesjonalnych hełmów strażackich.

 

gmina                                                                                     malopolska

ZAKUP KOMPLETU ODZIEŻY OCHRONNEJ ORAZ SPRZĘTU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY MOGILANY

Program: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wartość projektu: 14963,26 zł

Wartość dofinansowania: 5 000,00 zł

Okres realizacji: 2016 r.

Projekt polegał na zakupie kompletu odzieży ochronnej oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mogilany w związku z udzieleniem pomocy finansowej straż w Mogilanach otrzymała jeden komplet ubrania specjalistycznego, parę specjalnych butów, jeden hełm strażacki, jedną parę rękawic oraz jedną sztukę kominiarki niepalnej. OSP Buków dostała jedną pilarkę łańcuchową oraz jeden maszt oświetleniowy. Strażacy z Konar i Włosani otrzymali po jednej sztuce drabiny pożarniczej.

 

gmina                                                                                                    wfos

 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: