Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ ŁĄCZĄCEJ GMINĘ MOGILANY Z SIECIĄ TEN-T – UL. ŚWIĄTNICKA

Logotypy

Wartość projektu: 8 392 889,18 zł
Wartość dofinansowania: 3 348 817,48 zł
Okres realizacji: 2017 - 2019 r.

W dniu 07.12.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ,,Przebudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Mogilany z siecią TEN-T’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020 . Dzięki współpracy Gminy Mogilany ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska pozyskano 3 212 258,98 zł dotacji.

Modernizacja obejmuje odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, przebudowę konstrukcji jezdni drogi powiatowej 2239K, o długości około 3 km, budowę chodników, zatok autobusowych, poboczy. Przewidziano przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, istniejących rowów drogowych, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przepustów drogowych, sieci teletechnicznej, zabezpieczenie kolidującej infrastruktury istniejącego uzbrojenia terenu, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, montaż pionowego i poziomego oznakowania.

W ostatnim czasie wykonano m.in. karczowanie drzew, częściowe prace rozbiórkowe oraz kanalizację opadową na długości 993mb. Ułożono krawężniki drogowe na długości 800mb, obrzeża na długości 482mb, ściek trójkątny i muldę na długości 609mb. Wykonano podbudowę wraz z warstwą ścieralną w ilości 4400m2.
 
W najbliższym czasie planowany jest kolejny etap prac związanych z przebudową drogi (podbudowa, odwodnienie, chodniki, warstwa wiążąca). Kontynuowany jest demontaż i montaż sieci teletechnicznej i sieci światłowodowej oraz część prac związanych z budową oświetlenia ulicznego.

Jednocześnie dziękujemy mieszkańcom i odwiedzającym za wyrozumiałość wobec utrudnień spowodowanych realizacją wymienionych prac.

Referat Rozwoju Lokalnego i Pozyskiwania Funduszy
 
 3 2  4 3 5 4 6 5 7 6 8 7obraz tablica
 

 

 

 

SAMOCHÓD STRAŻACKI DLA OSP MOGILANY

Program: Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie
 
Wartość projektu: 689 251,02 zł

Wartość dofinansowania: 318 556,00 zł

Okres realizacji: 2015 – 2017 r.
 
Projekt polegał na zakupie nowego średniego samochodu strażackiego oraz detektora wielogazowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilanach w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”. Zakup był współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.
 
ue malopolska

RENOWACJA KAMIENNEJ KAPLICZKI „MOROWEJ” ŚWIĘTEJ TRÓJCY Z 1876 ROKU

Program: Kapliczki Małopolski 2017

 Wartość projektu: 18 827,00 zł

 Wartość dofinansowania: 6 000,00 zł

 Okres realizacji: 01.07.2017 – 30.11.2017

 Celem zadania jest renowacja kamiennej kapliczki „morowej” Świętej Trójcy z 1876 roku w miejscowości Buków położonej na terenie Gminy Mogilany. Dodatkowo, ze środków Gminy Mogilany i Sołectwa Buków wykonane zostanie ogrodzenie kapliczki, oraz renowacja płyty nagrobnej Ernesta Kocha.

 

KAPLICZKA PRZED     KAPLICZKA PO

 

 

 

 

kapliczki

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICA MOGILAŃSKA W MOGILANACH

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Poddziałanie: 7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
Wartość projektu: 842 673,97 zł
Wartość dofinansowania: 536 193,00 zł
Okres realizacji: 2016 - 2018

Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej nr K600556 – ul. Mogilańska w Mogilanach oraz budowę sieci kanalizacji opadowej. Operacja ma na celu doskonalenie jakości usług publicznych zapewniające poprawę bezpieczeństwa i komfort użytkowników drogi gminnej na długości 659 mb przez poprawę parametrów technicznych tej drogi. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
 
 
DSC_0449
DSC_0452
DSC_0453
DSC_0461
DSC_0463

logo1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BUKÓW

 
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Wartość projektu: 141 795,14 zł

Wartość dofinansowania: 90 224,00 zł

Okres realizacji: styczeń-grudzień 2017

Operacja pn. Przebudowa drogi gminnej nr K600608 w miejscowości Buków w km 0-0,092 km  mająca na celu doskonalenie jakości usług publicznych zapewniające poprawę bezpieczeństwa i komfort użytkowników drogi gminnej na długości 92 mb współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 
blisko krak malopolska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
 
IMG 2330    IMG 2330 1  IMG 2335
 

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI GAJ – ETAP I

Przechwytywanie11

Wartość projektu: 5 977 556,97 zł

Wartość dofinansowani: 2 496 480,50 zł


Okres realizacji: 2017 - 2018 r.
 
W dniu 6 września 2017 roku podpisano umowę na dofinansowanie kolejnej dużej inwestycji w Gminie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gaj – etap I  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020. Inwestycja obejmuje wykonanie sieci kanalizacji w miejscowości Gaj.  Dołączonych zostanie ponad 130 gospodarstw domowych oraz szkoła w Gaju. Prace nad budową sieci będą prowadzone przy ulicach: Wzgórze, Szkolna, Lipowa, Parkowa, części ul. Bema (od ul. Parkowej do mostu), Akacjowa, Maryjna, Wąska, Kotarbówki, Leśny Stok, Grzmiąca, Wąwozowa oraz w okolicy ul. Zdrojowej w Lusinie. W ramach prac zostaną również odtworzone nawierzchnie dróg. Pomimo utrudnień związanych z procedurami przetargowymi inwestycja została rozpoczęta, a jej realizacja odbywała się w bardzo szybkim tempie.

Oficjalnie zakończyła się realizacja projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj - etap I. Prace odbywały się w rejonie ulicy Wzgórze, Grzmiąca, Kotarbówki, Wąska, Maryjna, Akacjowa, Parkowa, Szkolna, Wąwozowa i Lipowa. W związku z powyższym, można już wykonywać podłączenia budynków do nowej sieci kanalizacyjnej. Przed przystąpieniem do robót w Urzędzie Gminy Mogilany należy zawrzeć umowę na odprowadzenie ścieków (Referat IGK, pokój 21, I piętro) i uzyskać warunki techniczne przyłączenia do kanalizacji gminnej.
 
Przypominamy, że w terenie skanalizowanym przyłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej jest obowiązkowe. Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać wody opadowej z rynien i wody z drenaży oraz innych odwodnień terenu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 270 10 22.

Referat Zamówień Publicznych,
Rozwoju Lokalnego i Pozyskiwania Funduszy
 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: