Menu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina - etap I

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Wartość projektu: 2 016 021,66 zł

Wartość dofinansowania: 1 223 112,75 zł

Okres realizacji: 2010-2013r.

Inwestycja obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina. Dołączonych będzie 66 budynków, Szkoła Podstawowa oraz Międzynarodowa Szkoła w Lusinie. W pierwszym etapie budowy sieci kanalizacji sanitarnej zostaną zrealizowane następujące odcinki: 873,3 mb kolektora głównego PVC d:315mm oraz 3665,5 mb kanałów bocznych (w sumie).W ramach budowy przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej zostanie również wykonana rozbiórka i odtworzenie nawierzchni dróg gminnych oraz odtworzenie drogi powiatowej nr 18240 (K-2170).

PROW

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: