Menu

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Mogilany.

POKL
Projekt:
Kapitał Ludzki
IX. Rozwój wykształcenie i kompetencji w regionach
9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

NAZWA PROJEKTU
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Mogilany.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: