Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Zakup stołów, krzeseł, kinkietów oraz stojaków szatniowych do pomieszczenia w budynku remizy OSP w Mogilanach pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej 2015 r.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty

Wartość projektu : 25 824,78 zł

Wartość dofinansowania: 16 796,60 zł

Okres realizacji: 2014 r. - 2015 r.
Inwestycja zrealizowana
 
W ramach projektu zakupiono 30 sztuk stołów, 120 sztuk krzeseł, 3 stojaki szatniowe oraz 17 kinkietów. Celem projektu jest stworzenie dla lokalnej społeczności warunków do rozwijania aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej mieszkańców. Zrealizowanie projektu przyczyni się również do utworzenia na terenie Gminy trwałej i dostępnej oferty spędzania czasu wolnego.

 • fot2
 • fot3
 • fot5

 • fot_1
 • fot_4

 

{nomultithumb} leader

 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 
 

„Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” - 2015 r

 
 {nomultithumb} logomechanizmygora
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora.

Projekt: „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych", zadanie pn. „Wdrożenie współpracy finansowej"

Okres realizacji: 2014 – 2015
 
Projekt zrealizowany 2015
 
Projekt zakładał wprowadzenie w Gminie Mogilany dwóch instrumentów współpracy finansowej pomiędzy organizacjami pozarządowymi a lokalnym samorządem. Są to małe granty w trybie pozakonkursowym oraz pożyczki. Podczas realizacji zadania powołany został zespół do spraw wdrożenia instrumentów współpracy finansowej, który wraz z  Doradcą pracował nad konkretnymi rezultatami projektu. Podczas realizacji zadania zorganizowane zostały spotkania z NGO, aby lepiej poznać potrzeby środowiska organizacji pozarządowych, jak również zaznajomić społeczność z wprowadzanymi mechanizmami. Dzięki realizacji projektu organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o granty i pożyczki, co będzie stanowiło dla nich kolejną formę pozyskania nowych środków - tym samym własnego rozwoju, szerzenia lokalnych inicjatyw, a także zwiększenia społecznego zaangażowania.
 
{nomultithumb} logomechanizmydol
 
Galeria:
 
 • Obraz227
 • Obraz229
 
 
 
 
 
 

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Mogilany.

POKL
Projekt:
Kapitał Ludzki
IX. Rozwój wykształcenie i kompetencji w regionach
9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

NAZWA PROJEKTU
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Mogilany.

Zakup i udostępnianie ławo – stołów i namiotów społeczności lokalnej

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty

Wartość projektu : 24 807,87 zł

Wartość dofinansowania: 16 135,20 zł

Okres realizacji: 2014 r.

W ramach projektu zakupionych zostało 20 kompletów ławo – stołów oraz 3 sztuki namiotów o wymiarach 8mx4m. Sprzęt przyczynił się do stworzenia przestrzeni do organizowania spotkań, społeczności lokalnej. Ponadto wykorzystywany będzie podczas różnego rodzaju imprez kulturalnych czy edukacyjnych. 

Informujemy, że po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Urzędu Gminy istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia zakupionego sprzętu przy okazji realizacji  spotkań, imprez, wydarzeń kulturalnych odbywających się na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Blisko Krakowa”. Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy oraz  pod numerem telefonu(12) 270 10 13 wew. 231.

leader

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

 • glowna_2
 • qwert
    

Przebudowa i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku SPZOZ w Mogilanach

 

Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Działanie: 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna

Wartość projektu : 1 034.074,36

Wartość dofinansowania: 878 963,20 zł

Okres realizacji: 2005-2006 r.

Wyremontowany został budynek SPZOZ poprzez montaż windy oraz poszerzenie wejść i dostosowanie sanitariatów stał się przyjazny i dostępny dla osób niepełnosprawnych przez co spełnia normy w zakresie obowiązujących przepisów prawa krajowego oraz wytyczne unijne dotyczące osób niepełnosprawnych. Dzięki realizacji projektu podniósł się standard świadczonych usług medycznych poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości podstawowej opieki zdrowotnej, co przyczyniło się do poprawy poziomu życia mieszkańców. Ponadto uporządkowanie układu funkcjonalnego oraz wyremontowanie budynku pozwoliło na lepsze wykorzystanie powierzchni i znaczącą poprawę warunków lokalowych budynku.

ZPORR

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.  

 

 • 4664_m
 • 4665_m
 • główna

 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lusinie

Program: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Działanie: 3.1 Obszary wiejskie

Wartość projektu : 4 661.315,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 688 592,43 zł

Okres realizacji: 2007-2008 r.

Projekt polegał na rozbudowie oczyszczalni ścieków w technologii BIOCOMPACT o następny reaktor o przepustowości Qśr = 300 m3/d. Umożliwiło to zlikwidowanie niewłaściwie eksploatowanych przydomowych szamb oraz odbudowę czystości wód powierzchniowych, podziemnych, struktury gleby i poprawy standardu życia mieszkańców. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie objętym wnioskowaną inwestycją wpłynęło na poprawę środowiska naturalnego, warunków sanitarnych oraz komfortu życia mieszkańców. Rozbudowa oczyszczalni ścieków warunkowała dalszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Lusiny.

ZPORR

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.  

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: