Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2017

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 Wartość projektu: 10 300,00 zł

Wartość dofinansowania: 5 000,00 zł

Okres realizacji: 2017 r.

 Projekt polegał na zakupie sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostki OSP we Włosani. Zakupiono sprzęt dla OSP Włosań - defibrylator z funkcją ratowania dzieci oraz sześć profesjonalnych hełmów strażackich.

 

gmina                                                                                     malopolska

ZAKUP KOMPLETU ODZIEŻY OCHRONNEJ ORAZ SPRZĘTU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY MOGILANY

Program: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wartość projektu: 14963,26 zł

Wartość dofinansowania: 5 000,00 zł

Okres realizacji: 2016 r.

Projekt polegał na zakupie kompletu odzieży ochronnej oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mogilany w związku z udzieleniem pomocy finansowej straż w Mogilanach otrzymała jeden komplet ubrania specjalistycznego, parę specjalnych butów, jeden hełm strażacki, jedną parę rękawic oraz jedną sztukę kominiarki niepalnej. OSP Buków dostała jedną pilarkę łańcuchową oraz jeden maszt oświetleniowy. Strażacy z Konar i Włosani otrzymali po jednej sztuce drabiny pożarniczej.

 

gmina                                                                                                    wfos

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań - etap II - 2015 r

Wykonawca: EKOINSTAL sp.z o.o. 34-200 Sucha Beskidzka ul. Przemysłowa 8

Przedmiot umowy: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań -etap II wraz z robotami dodatkowe

Wartość brutto umowy:2 131406,20 zł (roboty budowlane) Dofinansowanie z PROW (zgodnie z umową 75% kosztów kwalifikowanych)

Termin realizacji:02.03.2015-30.05.2015

Nadzór lub osoba odpowiedzialna z ramienia UG Mogilany:Jan Duszyk Zbigniew Klimończyk

Inwestycja zakończona.

BUDOWA KOMPLEKSOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO „SKARBY BLISKO KRAKOWA”

skarby blisko Krakowa logo

 

PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA: 3. Turystyka i przemysł kulturowy

DZIAŁANIE: 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej

SCHEMAT: C. Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 943 988,95 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 3 707 991,71  zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2012-03-01 r. do 31-12-2015 r.

 

Opis projektu

Projekt budowy kompleksowego produktu turystycznego Skarby Blisko Krakowa był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Inicjatywa została zrealizowana w ramach partnerstwa terytorialnego Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa (LGD) czterech gmin: Czernichowa, Mogilan, Skawiny i Świątnik Górnych.

Przedsięwzięcie zakładało rozbudowę infrastruktury turystycznej w oparciu o istniejące zasoby gmin uczestniczących w projekcie. W efekcie podjętych działań została utworzona sieć szlaków turystycznych, prowadzących przez tereny atrakcyjne krajobrazowo i przyrodniczo. Szlaki te zostały połączone z trasami rowerowymi, przebiegającymi przez tereny gmin ościennych. Utworzono także sieć nowych szlaków tematycznych, odwołujących się do dziedzictwa historycznego i kulturowego partnerów projektu oraz ścieżki edukacyjne w rezerwatach przyrody.

W ramach realizacji projektu rozbudowano, przebudowano lub zmodernizowano 173 km tras turystycznych, wybudowano 127 km nowych szlaków i 13 obiektów turystycznych: 12 punktów wypoczynkowych oraz centrum informacyjne szlaków w Świątnikach Górnych. Działania inwestycyjne obejmowały m.in. utwardzenie odcinków szlaków w celu przystosowania ich do ruchu pieszego i rowerowego, budowę punktów wypoczynkowych i miejsc postojowych oraz oznakowanie tras i rozmieszczenie tablic informacyjnych.

 

Na kompleksowy i modułowy produkt turystyczny Skarby Blisko Krakowa składają się:

 

Oferta podstawowa (rekreacyjna)– tj. sieć szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą wypoczynkową (tzw. Skarby Rekreacji), zaplanowana zarówno z myślą o turystach pieszych i rowerzystach, jak i o osobach uprawiających turystykę konną. Wszystkie wytyczone szlaki mogą służyć uprawianiu różnych form rekreacji, a przebieg poszczególnych tras ułatwia przemieszczanie się między obiektami znajdującymi się na szlakach tematycznych.

Oferta dodatkowa– szlaki tematyczne i ścieżki dydaktyczne (tzw. Skarby Blisko Krakowa), komunikacyjnie połączone między sobą rozbudowaną siecią szlaków turystycznych. Zalicza się do nich 10 tras, obejmujących atrakcyjne miejsca i obiekty dobrane według klucza historycznego lub przyrodniczego. Są wśród nich:

Szlaki skarbów historii:

- Szlak zabytków królewskiego miasta Kazimierza Wielkiego,

- Szlak sakralny,

- Szlak dworów i rodów szlacheckich,

- Szlak postaci historycznych,

- Szlak kapliczek.

Szlaki skarbów tradycji i życia codziennego:

- Szlak krakowiaków zachodnich,

- Szlak kłódki świątnickiej i skawińskiej kawy (Szlak historii rozwoju gospodarczego),

- Życie przed trzema tysiącami lat.

Szlaki skarbów przyrody:

- Szlak dziedzictwa przyrodniczego. Rezerwaty przyrody i obszary chronione Natura 2000,

- Szlak krajobrazu i bogactwa przyrodniczego.

 

Informacja o przygotowanej ofercie turystycznej Skarbów Blisko Krakowa jest dostępna także elektronicznie, na stronie internetowego przewodnika turystycznego www.skarby.bliskokrakowa.pl oraz w mobilnej aplikacji. 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

 

Bezpieczna Małopolska - 2015 r

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 
Bezpieczna Małopolska 2015
 
Całkowita wartość projektu: 17 588,00 zł

Dotacja: 7 914,60 zł

Okres realizacji: 2015 r.
 
Projekt polegał na zakupie sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania bojowego dla trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mogilany. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej. W stosunku do całości zadania udział środków z budżetu Województwa wyniósł 45 % kosztów kwalifikowanych.
Dla jednostki OSP Buków zakupiono jednen zestaw specjalistycznego umundurowania, który obejmował ubranie ochronne, buty bojowe, hełm, kominiarkę i rękawice. Zakupiono również trzy piły do stali i betonu dla OSP Buków, OSP Konary i OSP Włosań oraz dwa ledowe maszty oświetleniowe dla jednostek OSP Konary oraz OSP Włosań.
Zakupiony sprzęt posiada niezbędne atesty, dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.
 
bazpieczna małopolska logo
 
 
 
fot1
fot2
 

Zakup odzieży ochronnej dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Mogilany 2015

{nomultithumb} wfosigw logo poprawne
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 
Program "Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak"
 
Zadanie: "Zakup odzieży ochronnej dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Mogilany"
 
Całkowita wartość projektu: 16 204,35 zł
 
Dotacja: 8 102,16 zł
 
Program zrealizowany 2015
 
Projekt zakładał zakup siedmiu zestawów odzieży ochronnej do działań bojowych dla trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mogilany  (OSP Mogilany – 1 zestaw, OSP Konary – 3 zestawy, OSP Włosań – 3 zestawy). W skład jednego zestawu odzieży wchodzi: ubranie ochronne, buty bojowe, hełm, kominiarka i rękawice. Poszczególne elementy umundurowania posiadają niezbędne atesty, dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Doposażenie strażaków w odpowiednie umundurowanie bojowe, spowoduje skuteczniejszy udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, co za tym idzie poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców Gminy.
DSC_7007
DSC_7014
DSC_7023
DSC_7024
DSC_7028

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: