Menu

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI GAJ – ETAP I

Wartość projektu: 7 691 412,42 zł
Wartość dofinansowania: 3 212 258,98 zł
Okres realizacji: 2017 - 2018 r.
 
W dniu 6 września 2017 roku podpisano umowę na dofinansowanie kolejnej dużej inwestycji w Gminie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gaj – etap I  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020. Inwestycja obejmuje wykonanie sieci kanalizacji w miejscowości Gaj.  Dołączonych zostanie ponad 130 gospodarstw domowych oraz szkoła w Gaju. Prace nad budową sieci będą prowadzone przy ulicach: Wzgórze, Szkolna, Lipowa, Parkowa, części ul. Bema (od ul. Parkowej do mostu), Akacjowa, Maryjna, Wąska, Kotarbówki, Leśny Stok, Grzmiąca, Wąwozowa oraz w okolicy ul. Zdrojowej w Lusinie. W ramach prac zostaną również odtworzone nawierzchnie dróg. Pomimo utrudnień związanych z procedurami przetargowymi, inwestycja jest realizowana i to w bardzo szybkim tempie.

Zrealizowano około 80% długości (tj ok. 6200 m), do wykonania pozostał  kolektor na ulicy Akacjowej oraz odcinek w drodze powiatowej 2169K. Równolegle realizowane są przykanaliki do prywatnych nieruchomości. Następnie wykonawca odtworzy nawierzchnie asfaltowe na trasie kanalizacji.  Prace te zostały już rozpoczęte na ulicy Leśny Stok a w dalszej kolejności obejmą ulice Maryjną i Kotarbówki. Całość prac wedle umowy powinna być zrealizowana do 30 września 2018 r., aczkolwiek tempo prac pozwala sądzić, iż inwestycja zostanie zrealizowana przed terminem.

Referat Zamówień Publicznych,
Rozwoju Lokalnego i Pozyskiwania Funduszy
 
 
logo

Projekty zrealizowane

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: