Menu

Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany

Wartość projektu: 1 181 399,99 zł
Wartość dofinansowania: 1 158 360,00 zł
Okres realizacji: 2018 – 2019
 
12 grudnia 2017 roku Gmina podpisała umowę na dofinansowanie projektu program pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany” z poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT w ramach małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020 .

Udało się uzyskać ogromną kwotę na wymianę nieekologicznych urządzeń w naszej Gminie na piece gazowe bądź spalające biomasę. Koszt dofinansowania na jeden budynek wynosi do 8 000 zł. Z pozyskanych środków zaplanowano wymianę 147 pieców. Realizacja projektu przypada na wrzesień 2018 roku. Już teraz przypominamy, aby osoby, które otrzymały informację o uczestnictwie w programie nie wymieniały pieca przed podpisaniem umowy. Spowoduje to utratę szansy na dofinansowanie.

Aktualnie trwają procedury związane z wykonywaniem audytów w 147 budynkach. Pierwszy etap, czyli wykonanie 23 audytów przez firmę NDE został zakończony. Kolejnym etapem jest wykonanie audytów dla pozostałych budynków, tym razem przez firmę Efektywniej. Niedawno otrzymaliśmy informację od pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, że proces ten planowany jest na lipiec oraz sierpień tego roku.
 
Informujemy, że Wójt Piotr Piotrowski oraz pracownicy Urzędu Gminy dokładają wszelkich starań do pozyskania kolejnych środków na dalsze wymiany. Już teraz do Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska została złożona nowa Karta Projektu na wymianę kolejnych pieców – projekt pn. Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany – 2 edycja. Aktualnie oczekujemy na informację o akceptacji złożonej karty.
 
 
Zasady dofinansowania:
 
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia ocenyenergetycznej budynku i będzie wynosiło:
 1. 550 zł/kW* dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej
  w ocenie
 2. 500 zł/kW* dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie)
  wyznaczonej w ocenie
 3. 450 zł/kW* dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie)
  wyznaczonej w ocenie
 4. 400 zł/kW* dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie
  *Maksymalna kwota dofinansowania to 8 000 zł.
Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?
 
1 KROK – Złóż uzupełniony Wniosek o przyznanie dofinansowania  w Urzędzie Gminy Mogilany – wzór TUTAJ
2 KROK – Poczekaj na informację od pracownika Urzędu o zakwalifikowaniu się do programu
3 KROK – Po uzyskaniu powyższej informacji, w najbliższym czasie odwiedzi Cię audytor, który wykona ocenę energetyczną Twojego budynku. Dzięki niej otrzymasz informacje a) czy Twój budynek spełnia minimalne standardy efektywności energetycznej, b) jaka moc pieca przypada na Twój budynek – na podstawie tych danych zostanie obliczona kwota dofinansowania, przypadająca na zakup pieca w Twoim budynku.
4 KROK – Konieczne jest podpisanie umowy z Urzędem Gminy Mogilany. Poczekaj na informację z Gminy o planowanej dacie podpisania umowy. Bez tego nie wymieniaj pieca, inaczej stracisz szansę na dotację!
5 KROK – WYMIANA PIECA – o działaniach, jakie musisz podjąć, poinformuje Cię pracownik Urzędu Gminy.
6 KROK – Zwrot dotacji.
7 KROK – Kontrola prawidłowości wymiany pieca.
Przypominamy, że nabór do tego programu został ZAKOŃCZONY, z uwagi na wyczerpaną ilość miejsc. W przypadku pozyskania funduszy na kolejną wymianę pieców, niezwłocznie taki komunikat zostanie umieszczony na pierwszej stronie aktualności - >www.mogilany.pl.

Referat Zamówień Publicznych,
Rozwoju Lokalnego i Pozyskiwania Funduszy
 
 
 
 

logo

Projekty zrealizowane

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: