Menu

Wymiana Pieców Węglowych Metropolitarny Program Promocji Postaw Niskoemisyjnych

Wartość projektu: 1 181 399,99 zł

Wartość dofinansowania: 1 158 360,00 zł

Wkład własny: 17 640,00 zł

Okres realizacji: 2018 - 2019

 

Gmina realizuje program pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany” w ramach poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Celem jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewanych mieszkań.

Program skierowany jest do osób wymieniających stare, węglowe piece na ekologiczne źródła ciepła na biomasę bądź paliwo gazowe. Koszt dofinansowania wynosi do 8 000 zł. Zaplanowano wymianę 147 pieców.

 

ue malopolska

Projekty zrealizowane

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: