Menu

Bezpieczny Strażak w Gminie Mogilany

W piątek 26 sierpnia br. Piotr Piotrowski - Wójt Gminy Mogilany  przekazał komplet odzieży ochronnej oraz sprzęt ratowniczo – gaśniczy strażakom ochotnikom z terenu naszej gminy. Dotację na zakup odzieży oraz sprzętu Gmina Mogilany pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
W ramach projektu zakupiono sprzęt: drabiny pożarnicze dla OSP Konary i Włosań, zestaw odzieży ochronnej dla OSP Mogilany oraz pilarka łańcuchowa i maszt oświetleniowy dla OSP Buków.
Zakup sprzętu i umundurowania wyniósł 14 963,26 zł, natomiast otrzymane dofinansowanie to 5 000,00 zł.
Projekt pn. „Zakup kompletu odzieży ochronnej oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mogilany” jest realizowany w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pn. „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak” .
 
27.09 001
27.09 013
27.09 023
27.09 027
27.09 029
27.09 032
27.09 033
27.09 035
27.09 038
27.09 040
27.09 043
27.09 044
27.09 045

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: