Menu

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej

Zaproszenie na posiedzenie 
Komisji Gospodarczo-Komunalnej
Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
17 października 2016 r. o godz. 13.00  
w  sali narad Urzędu Gminy Mogilany.
 

Proponowany porządek obrad:

I. Dyskusja i opiniowanie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
II. Omówienie spraw związanych z projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany przy udziale firmy, która opracowuje projekt studium.
III. Sprawy bieżące.    
 
 Przewodniczący Komisji
 Grzegorz Malik
 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: