Menu

Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Gminy Mogilany

Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
27 października 2016 r. o godz. 12.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. 
 
Proponowany porządek obrad:

I.    Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Mogilany.
II.    Informacja Wójta Gminy Mogilany.
III.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany.
IV.    Interpelacje i zapytania.
V.    Wolne wnioski.
VI.    Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

1.    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2016 Nr XVI/142/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku;
2.    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2016 – 2023;
3.    zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mogilany-Włosań;
4.    przejęcia przez Gminę Mogilany prowadzenia zadania publicznego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad-Oddział w Krakowie.
                                    
                                    
Przewodniczący Rady
Grzegorz Stokłosa
                            
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: