Menu

Zaproszenie do składania ofert

Gmina Mogilany na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań – Etap III” planowaną do realizacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” – typ operacji „Gospodarka wodno – ściekowa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie analizy efektywności kosztowej, wymaganej jako jeden z załączników do wniosku aplikacyjnego dla w/w inwestycji.

Wszystkie dostępne informacje pod linkiem:

  http://bip.malopolska.pl/ugmogilany/Article/get/id,1257240.html

 

{nomultithumb}logo PROW
 
 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: