Menu

Nowa kanalizacja w Gaju i Libertowie

Urząd Gminy Mogilany przypomina, że w listopadzie 2016 r. zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej w Gaju i Libertowie, w rejonie ulicy Wesołej, Widokowej, Pogórze, Przydworskiej, Sportowców i Płomiennej. W związku z powyższym, należy wykonywać podłączenia budynków do nowej sieci kanalizacyjnej. Przed przystąpieniem do robót należy w Urzędzie Gminy Mogilany zawrzeć umowę na odprowadzenie ścieków (Referat IGK, pokój 21, I piętro) i uzyskać warunki techniczne przyłączenia do kanalizacji gminnej. Przypominamy, że w terenie skanalizowanym przyłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej jest obowiązkowe. Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać wody opadowej z rynien i wody z drenaży oraz innych odwodnień terenu. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 12 270 10 22.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: