Logo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Mogilany ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Mogilany w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 
 
Więcej informacji w BIP
Podziel się na:
© Mogilany.pl. 2014 Projekt i wykonanie Canviar.pl