Menu

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej

Zaproszenie na posiedzenie
Komisji Gospodarczo-Komunalnej
Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
5 grudnia 2016 r. o godz. 14.00  
w  sali narad Urzędu Gminy Mogilany. 
Proponowany porządek obrad:

1.    Informacja Wójta Gminy Mogilany na temat przedłożonego projektu budżetu na 2017 rok.
2.    Omówienie zadań inwestycyjnych planowanych w projekcie budżetu przez gminę  na 2017 rok.
3.    Sprawy bieżące.    
 

                            Przewodniczący komisji
                              Grzegorz Malik
                        
                                

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: