Menu

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświatowo-Społecznej

Zaproszenie na posiedzenie
Komisji Oświatowo-Społecznej
Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
7 grudnia 2016 r. o godz. 9.00
sala narad Urzędu Gminy Mogilany.
 
Proponowany porządek obrad:

Wypracowanie opinii na temat projektu budżetu Gminy Mogilany na 2017 rok.
 
 

                            Przewodniczący komisji
                            Zbigniew Staszczak
                                
                                
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: