Menu

Nowe ceny wody i ścieków w 2017 r.

Urząd Gminy Mogilany informuje, że uchwałą Rady Gminy Mogilany Nr XXIV/205/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. zostały zatwierdzone nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 
Nowe ceny wody i ścieków (zawierające 8% podatku VAT), są przedstawione w poniższej tabeli:

Grupa odbiorców Cena wody
brutto
[zł/m3]
Cena ścieków
brutto
[zł/m3]
 Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy
 4,49  4,67
 Przedsiębiorcy
 4,76 4,67
 Abonament miesięczny  3,24 0

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: