Menu

Kara za nieodpowiedzialność

    Stało się! Sąd Apelacyjny podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji i zasądził 4,3 mln zł. kary (kara + odsetki) na rzecz firmy „Przemysłówka” z Częstochowy. Kara wraz z odsetkami została zasądzona za odstąpienie od umowy dotyczącej budowy gimnazjum wraz z halą widowiskowo – sportową w Mogilanach.

    Sprawa budowy gimnazjum była wielokrotnie opisywana. Przypomnę tylko najważniejsze fakty.

    W roku 2008 rozpoczęto budowę gimnazjum wraz z halą sportową. Koszt wykonania inwestycji w tamtym czasie wynosił około 38 mln zł. Moim zdaniem rozpoczęcie budowy gimnazjum było błędem, gdyż gminy nie było stać na tak kosztowną inwestycję. Do 2011 r. wykonano szkielet gimnazjum za kwotę około 11 mln zł.

   Kolejnym błędem było wypowiedzenie umowy firmie Przemysłówka, która budowała gimnazjum. Od umowy odstąpił były Wójt Krzysztof Musiał na początku 2011 r. (w załączeniu kopia odstąpienia od umowy podpisana przez byłego Wójta Musiała). W 2011 r. firma Przemysłówka pozwała Gminę Mogilany za bezprawne odstąpienie od umowy. I okazuje się, że firma miała rację. Sąd Okręgowy zasądził na rzecz firmy Przemysłówka 4,3 mln kary. Karę miała wypłacić Gmina Mogilany w jednej racie.

    Nie zgadzając się z wyrokiem Sądu Okręgowego złożyłem apelację. Niestety, Sąd Apelacyjny również potwierdził, że wypowiedzenie umowy przez byłego Wójta Musiała było bezprawne. Gmina Mogilany musi wypłacić firmie „Przemysłówka” około 4,3 mln zł.
 
    Przypominam, że po objęciu funkcji Wójta, w trakcie toczącego się procesu sądowego, podjąłem starania o polubowne zakończenie sporu z firmą „Przemysłówka”. Na początku 2015 r. udałem się do Częstochowy na rozmowy z Zarządem firmy.  Poinformowano mnie, że w tej chwili firma nie jest zainteresowana żadnymi negocjacjami, gdyż był na to czas przed wypowiedzeniem umowy przez mojego poprzednika.

    Za błędy popełnione przez moich poprzedników zapłacą wszyscy mieszkańcy naszej gminy, gdyż pieniądze, które wypłacimy firmie mieszkańcy wpłacili do kasy gminy w podatkach. Zamiast nowych dróg chodników, sal gimnastycznych, placów zabaw, remontów szkół mamy do zapłacenia karę w kwocie około 4,3 mln zł. Tak kończy się nieodpowiedzialne  zarządzanie gminą.

                                     Piotr Piotrowski
                                     Wójt Gminy Mogilany
 
 
 
 
 
 
 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: