Menu

Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Gminy Mogilany

Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
5 stycznia 2017 r. o godz. 9.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.
 
Termin Sesji zwołany zgodnie z §15 ust. 2 Statutu Gminy Mogilany.
 
Proponowany porządek obrad:

I.    Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

1.    uchylenia Uchwały Nr XXV/213/2016 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mogilany.
2.    uchylenia Uchwały Nr XXV/214/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały NR XII/91/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mogilany na lata 2015-2022" oraz Uchwały NR XII/137/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę NR XII/91/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mogilany na lata 2015-2022".
 
II.    Interpelacje i zapytania.
III.    Wolne wnioski.
        

                                    
                                Przewodniczący Rady
                                  Grzegorz Stokłosa                        
        
                                
                            
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: