Menu

Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Gminy Mogilany

Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu
12 stycznia (czwartek) 2017 r. o godz. 9.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.
 
Proponowany porządek obrad:

I.    Informacja Wójta Gminy Mogilany.
II.    Interpelacje i zapytania.
III.    Wolne wnioski.    
IV.    Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

1.    uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2017 rok;
2.    przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2017-2024.
                                    
                    
                                Przewodniczący rady
                                  Grzegorz Stokłosa
                
                                    
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: