Menu

XXVIII Sesja Rady Gminy Mogilany

Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
27 stycznia 2017 r. o godz. 9.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.


Termin Sesji zwołany zgodnie z §15 ust. 2 Statutu Gminy Mogilany.
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
I.    przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Mogilany,
II.    Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

1.    projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Mogilany, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe,
2.    ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany, dla dzieci w wieku do lat 5,
3.    wyrażenia zgody na zwrot przez Gminę Mogilany nieruchomości,
4.    zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mogilany na rok 2017 Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 roku,
5.    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2017 – 2024,
6.    emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
    
III.    Interpelacje i zapytania.
IV.    Wolne wnioski.
        
                                    
                                Przewodniczący Rady
                                  Grzegorz Stokłosa                        
        
                                
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: