Menu

Studium gotowe do uchwalenia

Szanowni Państwo,
w dniu 27 stycznia 2017 r. przekazałem Radzie Gminy Mogilany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany. Wywiązałem się z umowy z mieszkańcami i przygotowałem studium. Ostatnim krokiem, który musi zostać wykonany jest uchwalenie tego dokumentu przez radnych.

    Studium zostało uzgodnione z Wojewodą Małopolskim, Marszałkiem Województwa Małopolskiego i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Pozytywne opinie do tego dokumentu otrzymaliśmy m. in. od: Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Gminy Miejskiej Kraków i Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego.

    Moim zdaniem uchwalenie dokumentu przez Radę Gminy Mogilany nie powinno trwać dłużej niż miesiąc. Zadaniem Rady Gminy Mogilany jest przegłosowanie uwag i uchwalenie studium.

 Z pytaniami dotyczącymi terminu uchwalenia studium proszę się zwracać do Radnych Gminy Mogilany. Wykaz Radnych Gminy Mogilany znajduje się na oficjalnej stronie gminy (www.mogilany.pl) w zakładce „Władze gminy”  
 

                            Z wyrazami szacunku
             
                                 Piotr Piotrowski
                             Wójt Gminy Mogilany

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: