Menu

Zaproszenie na kontynuację XXVIII Sesji Rady Gminy Mogilany

Zaproszenie na kontynuację XXVIII Sesji Rady Gminy Mogilany 
otwartej w dniu 27 stycznia 2017 r. 
która odbędzie się w dniu:
14 lutego 2017 r. o godz. 8.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.

podstawa prawna  §20 ust. 2 pkt. 3 Statutu Gminy Mogilany.
 
 
Proponowany porządek obrad zgodniy z zaproszeniem z dnia 24 stycznia 2017 r.
                                    
                                
                                    Przewodniczący Rady
                                       Grzegorz Stokłosa
                    
        
                                
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: