Menu

Komunikaty Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie, informuje, że nakazy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091) – nadal obowiązują w całym kraju.
 
Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie, informuje, że na stronie internetowej ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi pod adresem: www.minrol.gov.pl ( w zakładce informacje branżowe –aktualności) została zamieszczona zaktualizowana informacja dla rolników i innych podmiotów pt. Sprzedaż Bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: