Menu

Uwaga Ptasia Grypa – ognisko w Libertowie

Ostatnie zidentyfikowane ognisko dotyczy gospodarstwa w Libertowie przy ul. Spacerowiczów

Służby weterynaryjne wdrożyły w ww. gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania, przewidziane  w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, w tym uśmiercenie i utylizację drobiu w ognisku choroby oraz działania dezynfekcyjne.
 
W związku z wystąpieniem choroby czekamy na stosowne Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego.

Informujemy, że na terenie całego kraju nadal obowiązują restrykcje wprowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym nakaz utrzymania drobiu w zamkniętych obiektach lub w sposób zabezpieczający drób, a także pasze dla drobiu przed kontaktem z dzikimi ptakami lub ich odchodami.

Restrykcje powyższe, wprowadzone ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia w kraju nowych ognisk choroby, będą obowiązywały do czasu uchylenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenia w dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091).

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: