Menu

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej


Zaproszenie na posiedzenie
Komisji Gospodarczo-Komunalnej
Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
13 marca 2017 r. o godz. 15.00  
w  sali narad Urzędu Gminy Mogilany.


Proponowany porządek obrad:
 
I.  Omówienie i ustalenie planu pracy nad projektem uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany.
II.  Opracowanie planu pracy Komisji Gospodarczo-Komunalnej na rok 2017.
III. Zapoznanie się z propozycją UG w zakresie remontu dróg w roku 2017.
IV. Sprawy bieżące.    
                        
                    Przewodniczący komisji
                    Grzegorz Malik
                        
                                
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: