Menu

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetowej

Zaproszenie na posiedzenie
Komisji Budżetowej
Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
30 marca 2017 r. o godz. 8.00.
w Dworze Mogilańskim
 
Proponowany porządek obrad:

I. Dyskusja i zaopiniowanie uchwał w sprawie:
1. zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mogilany na rok 2017 Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 roku;
2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2017 – 2024,
3. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach.
II. Sprawy bieżące.

                            
        Przewodniczący komisji
        Małgorzata Okarmus                
                    

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: