Menu

Informacja Wójta w sprawie studium

W dniu 27 stycznia Rada Gminy Mogilany otrzymała wszystkie prawem przewidziane dokumenty potrzebne do uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany.

O tym, jakie dokumenty powinien zawierać projekt studium mówi § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. Radni gminy otrzymali wszystkie dokumenty i załączniki  wymienione w rozporządzeniu.

27 marca minie dwa miesiące od chwili przekazania studium radnym. W tym czasie Rada Gminy Mogilany nie ustaliła nawet harmonogramu prac nad studium. Apeluję do radnych - zajmijcie się pracą nad studium! Uchwalcie dokument, na który mieszkańcy czekają już 10 lat!
                            
Piotr Piotrowski
Wójt Gminy Mogilany

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: