Menu

Zaproszenie na posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej dot. omówienia i zapoznania się projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany w poszczególnych sołectwach

Zaproszenie na posiedzenia
Komisji Gospodarczo-Komunalnej
Rady Gminy Mogilany 
w  sali narad Urzędu Gminy Mogilany.
 

Proponowany porządek obrad:

Omówienie i zapoznanie się projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany w poszczególnych sołectwach w terminach:

1. Kulerzów i Buków – 8.05.2017 r. godz. 16.00
2. Chorowice i Brzyczyna - 15.05.2017 r. godz. 16.00
3. Gaj – 22.05.2017 r. godz. 16.00
4. Libertów – 29.05.2017 r. godz.16.00
5. Mogilany - 5.06.2017 r. godz. 16.00
6. Włosań - 12.06.2017 r. godz. 16.00
7. Konary - 19.06.2017 r. godz. 16.00
8. Lusina – 26.06.2017 r. godz. 16.00
            

                        Przewodniczący Komisji
                                  Grzegorz Malik                     
                                            
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: