Menu

Przebudowa drogi powiatowej (ul.Świątnicka) łączącej Gminę Mogilany z siecią TEN-T

W dniu dzisiejszym tj. 30.06.2017r. podpisano umowę partnerską na przebudowę drogi powiatowej łączącej Gminę Mogilany z siecią TEN-T. Projekt realizowany jest w partnerstwie, w skład którego wchodzą: Gmina Mogilany i Powiat Krakowski. Całkowita wartość projektu to prawie 9,00 mln zł , z czego dofinansowanie ze środków funduszy europejskich wyniesie około 3,5 mln zł. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowana jest na  październik 2017 r., natomiast odbiór inwestycji powinien nastąpić do końca 2018  r.

CAŁOŚĆ ZADANIA:
8 798 000,00 zł  
DOFINANSOWANIE UE
3 349 232,39zł
UDZIAŁ GMINY MOGILANY
2 364 000,00 zł
UDZIAŁ POWIATU KRAKOWSKIEGO
2 364 000,00 zł

Projekt ten jest jednym z kilku komplementarnych względem siebie projektów drogowych na południu Krakowa, które będą w tej perspektywie wydatkowania środków unijnych realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  Stanowi spójną całość razem z przebudową drogi powiatowej w Gminie Mogilany od wiaduktu nad Zakopianką do granicy Świątnik Górnych i przebudową ulic Krzyżańskiego i Myślenickiej w Krakowie .

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu nr 1 (poddziałanie 1.1.2.) Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. rozwijanie infrastruktury drogowej Krakowskiego obszaru Funkcjonalnego zapewniającej dostępność do sieci TENT lub sieci dróg krajowych i wojewódzkich. Działanie to jest odzwierciedleniem zapisów znajdujących się w Osiach Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 jako cel tematyczny 7 („Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej”), który określa jako priorytet inwestycyjny m. in. Inwestycje z zakresu budowy i przebudowy dróg, w tym również budowy obwodnic, wraz z towarzyszącą infrastrukturą.  Kolejnymi korzyściami dla społeczności lokalnej będzie lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmniejszenie liczby wypadków, w szczególności zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników najbardziej narażonych tj. pieszych i rowerzystów (budowa chodników oraz oświetlenia), oszczędność czasu podróży, ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin pojazdów.
 
Projekt jest jednym z kilkudziesięciu przedsięwzięć służących poprawie dostępności komunikacyjnej Metropolii Krakowskiej realizowanym w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Strategia ZIT wdrażana jest przez 15 gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, w ramach Strategii ZIT planowane jest między innymi wybudowanie do końca 2021 r. ponad 20 parkingów P+R, przebudowanie 17 km lokalnych dróg dojazdowych łączących Kraków z gminami ościennymi oraz wybudowanie około 100 km ścieżek rowerowych.

Umowa  partnerska zostały  podpisane przez:
Piotra Piotrowskiego
Wójta Gminy Mogilany
Wandę Gąsior
Skarbnika Gminy Mogilany
Wojciecha Pałkę
Wicestarostę Krakowskiego
Wandę Kułaj
Członka Zarządu Powiatu Krakowskiego
 
 
1
2
3
DSC_0033
DSC_0037
DSC_0042
DSC_0044
DSC_0048
DSC_0051
DSC_0059
DSC_0072
DSC_0082
DSC_0092
DSC_0095
DSC_0103

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: