Menu

Informacja dot. Dofinansowania na wymianę pieców i kotłów na 2017r. w ramach ,, Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”

Szanowni  Państwo,
Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że uchwałą Zarządu z dnia 20.06.2017r. odrzuca wniosek o dotację w wysokości  1.107.540,00 zł na realizację zadania pn. ,, Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Mogilany poprzez wymianę niskowydajnych, nieekologicznych palenisk i kotłów”.

Wpłynęło 81 wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zarząd w oparciu  o obowiązujące „Zasady…” oraz Regulamin udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”, rozpatrzył wszystkie wnioski pod względem formalnym i merytorycznym.

Łączna kwota wnioskowanych dotacji wyniosła 30 258 571,89 zł. Pula środków przeznaczonych w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 2017 wynosiła – 5 000 000 zł.
 
W przypadku, w którym Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podejmie decyzję o zwiększeniu alokacji środków w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” w 2017 roku wszystkie wnioski, które nie uzyskały dofinansowania (68 wniosków) zostaną poddane ponownej ocenie.
 
Pismo z decyzją o nieprzyznaniu dotacji Gminie Mogilany w załączeniu.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: